Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

2014 Arsal saldırısı yargıda | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

DEAŞ’ın ve Heyetu Tahriru’ş-Şam’ın (HTŞ) 2014’te Arsal beldesinde kaçırdığı Lübnanlı askerleri öldürülmesi kriz, siyasi partilerin karşılıklı jestleri sonucu çözüme kavuşmuştu. Durumun iyileşmesi sebebiyle ülkede güçlü karar mekanizmasının oluşmasından sonra siyasi baskılardan uzak olarak yargı işlemeye başladı. Mesela 2013 yılında Abra olaylarında Lübnanlı bir askeri öldürmekle suçlanan tutuklu Şeyh Ahmed’in yargılandığı davada sona gelindi. Davanın kesin sonucu açıklanacak.

Tutuklunun dosyasına bakan askeri mahkemenin verdiği karar dikkat çekti. Mahkeme, savunma avukatlarının sürekli çeşitli nedenlerle yargılamayı erteleme girişimlerine bir sınırlama getirdi. Savunma avukatlarının erteleme nedenlerinin sonuncusu da eski Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman, eski Başbakan Necip Mikati, bunun yanında eski ordu komutanı Jan Kahveci’yi dinlenmesi talebi olmuştu. Mahkeme başkanı, ‘taciz’ olarak nitelediği bu talepleri reddettikten sonra, “Bu yargısal bir mahkemedir, siyasi değildir. Burada savunma avukatlarının takip ettiği yöntem, mahkemenin işlevini bozma iradesidir” ifadelerini kullandı. Savunma avukatları mahkemeden çekileceklerini duyurdular. Mahkeme başkanı da her ne olursa olsun onların tutukluyu savunma avukatları vasfıyla kesinlikle mahkeme salonuna girmelerine izin verilmeyeceğini belirterek, mahkemenin devamı için savunma makamına askeri bir avukat tayini başvurusunda bulanacaklarına işaret etti. Duruşmaları takip eden kaynakların Şarku’l Avsat’a yaptıkları açıklamada, 28 Eylül’e ertelenen duruşmada nihai kararın açıklanacağını aktardı.

Duruşma sırasında tutuklu, Şeyh Ahmed, ‘İlk kurşunun kimin attığının bilinmesi talebinin reddedilmesi, onun yerine kendisinin olduğu varsayılması sebebiyle’ adil yargılama yapılmadığı konusunda şikâyetçi oldu. Tutuklu, mahkemenin belgelerin sunulma ve birkaç CD’nin izletilme talebine onay vereceğini bildiği için, taleplerinin kabulünden önce ifade vermeyeceğini vurguladı. Duruşmaları takip eden kaynaklar, bütün bunların tutukluya fayda vermeyeceğini delilerin onun ordu kontrol noktasını aşanlardan, ilk kurşunu atanlardan olduğunu gösterdiğini belirtti.

Yargı sürecinin başlamasına paralel olarak, askerlerin kaçırılması olayında başta Ebu Takıye diye bilinen Mustafa El- Huceyri olmak üzere, tutuklanması istenilen kişileri aramak için doğu sınırındaki Arsal kentinde operasyonlara devam edildi.

Ayrıca Ebu Acine diye bilinen eski Belediye Başkanı Ali el-Huceyri ile ilgili soruşturmalar devam etti. Şu anki belediye başkanı Basil el-Huceyri, Şarku’l-Avsat’a yaptığı açıklamada, Arsal’ın içinde ya da dışında Ebu Takıye ile ilgili bir dosyanın olup olmadığını belirleme imkânı olmadığını belirterek, “Göründüğüne göre askeri makamlarda Ebu Acine ile ilgili bir soruşturma dosyası yok. Ancak başka yerlerde başka dosyalar olabilir” ifadesini kullandı. el-Huceyri Arsal halkının sonuna kadar emniyet güçleriyle iş birliği yaptığını vurguladı. Belediye Başkanı, devlete ve kurumlarına olan güvenin sarsılmaması için baskınların ve tutuklamaların istisnasız Lübnan’ın bütün bölgelerini kapsaması gerektiğini söyledi.