Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

CMA vakıflardaki ilk yatırım fonunu devreye soktu - ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Riyad/Şarku’l Avsat

Suudi Arabistan Sermaye Piyasaları Kurumu (CMA), İslami İşler ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (Awqaf) konumunu; gelişim, sürdürülebilirlik ve toplumsal kalkınma açısından güçlendiriyor.

Bu kapsamda CMA, el-Enmaa Yatırım Şirketi’ne (ERESCO) onay vererek, Kalkınma Fonu ve Kırsal Vakıf birimlerinin yaygınlaştırılması için girişimde bulundu.

Bu hamle, CMA’nın varlık yönetimi sektörünün büyümesini desteklemek ve Suudi Arabistan’daki kurumsal yatırımı teşvik etmek için finansal piyasa düzenlenmesi ve geliştirilmesindeki rolünün devamı niteliğinde görülüyor.

Fon, ‘Finans Sektörü Geliştirme Programı 2020’ projesi ve CMA arasındaki stratejik işbirliği ile gerçekleştirilen fonların ilki. Bu programlar, yatırımları teşvik etmeyi, finans piyasasındaki yatırım ortamı ve altyapısını geliştirmeyi amaçlıyor.

“CMA ile Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliği, ilk meyvesini verdi”

CMA Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed bin Abdullah el-Gaviz, bu girişimin CMA ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasındaki koordinasyonun ilk meyvesi olduğunu belirtti. İki kurumun da, vakıfların toplumun gelişimi ve sürdürülebilirliği konusundaki statüsünü güçlendirmek, geliştirmek ve çeşitlendirmek için çalıştıklarını kaydetti. Abdullah el-Gaviz ayrıca bu girişimin, ekonomi ve toplumun gelişimine katkıda bulunacağını ifade etti.

Uluslararası alandaki en iyi uygulamaların dikkate alınacağı söz konusu girişimlerle herkesin yararlanabileceği bir mali sisteme erişim sağlanacak. Proje, çeşitli ürün ve hizmetler vasıtasıyla programın gerekliliklerine dair analitik bir çalışma olarak tasarlandı. Girişimler, Suudi Arabistan’ın finansal istikrarının güvenliğini sağlarken ileri seviyede bir dijital temel kullanıyor.

İlk adımı ‘özel sektörün büyümesini destekleyecek mali kurumların güçlendirilmesi’ olan programda, yeni finansal hizmet sağlayıcılarına lisans verilmesi, finans sektörünü küçük ve orta ölçekli işletmeleri finanse etmesi için motive edilmesi ve eleştiri yerine teknolojiyi harekete geçirilmesi gibi çeşitli girişimler hayata geçirilecek. Bu girişimler, yasalarda gerekli düzenleyici değişiklikler dâhilinde zorunlu araç ve sağlık sigortasının uygulanmasını güçlendirirken sigorta sektörünü derinleştirici ve verimliliğini artırıcı bazı satın alma seçeneklerini değerlendirmeye teşvik eden bir dizi tedbirle sağlanacak.

İkinci adım, ‘gelişmiş bir mali piyasa oluşturulması’ olarak belirlendi. Bununla yatırım ürünlerini çeşitlendirecek ve yasal yönlerini geliştirecek bir dizi girişim yoluyla yerli veya yabancı yatırımcıların Suudi Arabistan mali piyasasına çekilmesi hedefleniyor.

Program çerçevesinde ayrıca, devlet kurumları ve devlete ait bazı tesisler tarafından sağlanan bir takım hizmetlerin halka arz çalışmalarını destekleyecek. Bu da mali piyasanın derinleştirilmesine katkıda bulunacak. Böylece hizmet seviyesi yükseltilirken harcamaların karşılanmasını kolaylaştıracak özelleştirme sürecinin faydaları ile birlikte yatırımlar da artırılmış olacak. Program, borçlanma araçları piyasası derinleşmesine katkıda bulunan bir dizi düzenleyici unsur içeriyor.

Programın, ‘Mali planlamanın güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi’ başlıklı üçüncü ve son adımı, Suudi Arabistan’ın tasarruf sistemini iyileştirmeye yönelik arzı ve talebi teşvik ediyor. Yatırımı çekici hale getirecek güvenli tasarruf ürünleri ve program ağları sağlamaya yönelik teşvikler yaratmaya odaklanan program ile farkındalığın, finansal kültürün ve finansal planlamanın artırılması hedefleniyor. Ayrıca bankaları daha fazla sayıda müşteriye çeşitli tasarruf ürünleri sunmaya da teşvik edecek. Program, planlanan bazı tasarruf ürünleri ve devlet yardımı ile çocukların geleceğine yönelik harcamalar, ek emeklilik geliri ve uygun fiyatlı konutlar gibi vatandaşların uzun vadeli hedeflerine de katkıda bulunacak.

Öte yandan Suudi Arabistan borsası dün Ramazan Bayramı tatili öncesi son işlem gününde, yüzde 0.3’lük bir yükseliş gösterdi. Günü 8270 puan seviyesinde tamamlayan borsa, yüzde 26’lık artış kaydetti.

Suudi Arabistan, kısa bir süre önce Vizyon 2030’un bir parçası olarak Finans Sektörü Geliştirme Programı 2020 projesini onaylamıştı. Proje, finans sektörünü ulusal ekonominin gelişimini desteklemeyi, tasarruf, finans ve yatırımları teşvik etmeyi, Suudi Arabistan’daki finans sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları ele alma ve çözmeyi, verimliliği ve etkinliği artırmak için çeşitlendirilmiş, etkin bir finans sektörü haline getirmeyi amaçlıyor. Finans Sektörü Geliştirme Programı, ‘Vizyon 2030’ hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir dizi girişim barındırıyor.

Şarku'l Avsat Türkçe

Şarku'l Avsat Türkçe

Şarku’l Avsat Arap dünyasının önde gelen günlük gazetelerden biridir. 4 kıtada 12 şehirde, her gün eş zamanlı olarak basılmaktadır. 1978 yılında Londra’da yayın hayatına başlayan Şarku’l Avsat, Arap dünyasına ve uluslararası olaylara ait en doğru yayınları yapmaktadır. Derin analizler ve özgün makalelerle birlikte tüm Arap dünyasının en kapsamlı yorumlarını okuyucularına sunmaktadır.

More Posts - Facebook - Google Plus - YouTube