Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Cüheyman Humeyni ve Afganistan - ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Bugün, 1440 Hicri yılını idrak etmemizle 3 önemli olay üzerinden 40 geçmiş olur…

Üç önemli ve etkisi, değişik derecelerde dahi olsa, günümüzde hala hissedilen önemli dönüm noktaları.

2018 Miladi yılının bitimine de yaklaşık üç ay kaldı, bitimiyle de bu üç önemli olay üzerinden kırk miladi yıl da geçmiş olur.

1979’un Şubat ayında İran’da Şii din adamı Humeyni’nin liderliğindeki devrimle yıkıldı.

1979’un Kasım’ında Cüheyman adındaki kişinin liderliğindeki radikal dinci grup yaklaşık iki hafta süresince Mekke’deki Harem-i Şerif’i işgal etti ve kutsal mekan bu terörist gruptan Suudi Arabistan güvenlik güçleri tarafından temizlenene dek kapalı kaldı.

1979’un Aralık ayında Kızıl Sovyet güçler Afganistan’daki kendine bağlı hükümet güçlerini desteklemek amacıyla Afganistan’a girmesi üzerine ‘Afganistan’da Cihat’ harekatı başladı.

Bu birbirine yakın tarihi dönüm noktaları cemaatlerin, kişilerin ve ideolojilerin doğmasına… iç ve dış politikaların peydahlanmasına neden oldu.

O tuhaf 1979 yılında ortaya çıkan her bir dönüm noktasının günümüze dek sebepleri, etkileri ve doğurduğu sonuçların araştırılması ve adeta izinin sürülmesi gerek. Örneğin, Afganistan’ın Rus Komünistlerce işgal edilmesinin ‘Cihat’ harekatının ortaya çıkmasına ve gelişmesine yol açmıştı, Mısır ve Libya’dan kaçanların İslami cemaatleri kurmasına ve kaçkınların Afganistan ve Peşaver’e gitmesine, ardından da körfez ve Arap ülkelerinden gelen binlerce kişinin Afganların safında komünist Sovyetlere karşı savaşmak için Üsame Bin Ladin ve Eymen El Zevahiri’nin kamplarına koşuştular. Üsame Bin Ladin’in kendisi dahi, Afganlara yardımcı olan bir kişiden, uluslararası ‘cihatçı’ bir projenin sahibi oldu ve Kaide’sini geliştirdi…. Hikayenin geri kalanı malum, saygıdeğer okuyucular.

Devrimci, karizmatik, ideolojik saplantılı ve yaşlı din adamı Humeyni ve öğrenci ila müritlerinin İran tahtını kontrol etmelerine gelince, hala sıcaklığını koruyan, cerahatlerinden devrim akan ve Arap dünyasının kabuk bağlamamış yaralarına tuz serpen bir olayların olayıdır.

Olayların üçüncü sahnesi ise, yani Cüheyman ve arkadaşları, onlar buzdağının sadece görünen bölümüdür. Cüheyman ve adamları ‘Sahva’ yani siyasal İslam gruplarının ortaya çıkışının hikayesidir ve hastalıklı fikrin ancak küçük bir ‘ayrıntısıdır’. Suudi Arabistan’ı hasta edecek Sahva’nın ufak bir kırıntısıdır.

Günümüzde Suudi Arabistan, geleceğin bayraktarı veliaht prens Muhammed Bin Selman’ın ağızından, geriye dönüşün mümkün olmadığını ilan etmektedir…
Güle güle 1979 yılı ve olayları, demek buraya kadarmış.

Ülkemizin tümü yeşil umut bahçelerine doğru tam yol alıyor. Neom projesi, kadınların güçlendirilmesi, ekonominin çeşitlendirilmesi ve yolsuzluklarla savaş gibi bahçeler bunlar.

Ne yılmış bu 1979 yılı, içinde birçok yılı barındıran bir yılmış. Araştırılması gereken bir yıl, unutulmaması gereken bir yıl, ve asla unutulmaması gereken ve her daim teyakkuzda olunması gereken bir yıl.

Mişari Zeydi

Mişari Zeydi

Suudi Arabistanlı gazeteci- yazar

More Posts