Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

50 milyon öğrenciye videolu eğitim | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Dünyada fen bilimleri ve matematik alanında en başarılı öğrencilerin Güney Kore, Singapur ve Japonya gibi gelişmiş sanayi ülkelerinden çıkmaları tuhaf bir şey değildir. Ayrıca fen bilimleri ve matematik eğitimiyle gelişim arasında doğru orantı vardır.

Bunun için Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakan Şeyh Muhammed bin Raşid, matematik ve fen bilimleri alanında Arapça’ya tercüme edilecek 5 binden fazla video temin etme projesini tamamlama konusunda kararlılığını ilan ettiği zaman değerli bir hediye ortaya koymuş oldu. Yukarıda ifade edilen video sayısı Arap dünyasında yaklaşık 50 milyon öğrenciyi kapsayacaktır. Şeyh Muhammed bin Raşid’in dediği gibi bu, Arap dünyasında sekteye uğramış eğitim yolunu aydınlatacaktır. Bundan dolayı Şeyh Muhammed, önceden farklı dillere çevrilmiş ve ders olarak verilmiş mezkûr, binlerce videoyu tercüme etmek için gönüllülere çağrıda bulundu.

Arap okullarında fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilimleri öğretilirken çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalınıyor. Çünkü pek çok öğretmen, kendi alanında yetersizdir. Çoğu okullar atölye ve araç-gereç açısından eksik durumdadır. Ayrıca evde ve toplumda bulunan genel izlenim, eğitime teşvik etmiyor. Videolu eğitim, çocuklar arasında cep telefonu gibi cihazların kullanımı geniş ve yaygın olduğundan eğitim alanında var olan boşluğu azaltacaktır. Hindistan’da olduğu gibi videolu eğitim, okullarda öğretmen bilgisinin zayıflığından ve gerekli imkanların eksikliğinden kaynaklanan sorunları çözme konusunda katkı sağlayacaktır.

Eğitim, her toplum için gelişmeye ve ilerlemeye giriş yapmak demektir. Arap dünyasında neredeyse hepimiz eğitim politikalarının başarısızlığından sıkıntı çekiyoruz ve bunun bedelini yine biz ödüyoruz. Şayet hükümetler, proje ortaya koyup her devletin ihtiyaç ve şartlarına uyacak bir strateji içerisinde projeye yoğunlaşırlarsa, sorunları aşıp gelişmiş ülkeleri yakalayabiliriz. Yakın geçmişte bu devletlerden bazıları bizim gibi geri kalmışlık ve başarısızlık içinde yüzen ülkelerden sayılıyordu.

Eğitim zor bir meslek olup meyvelerini uzun sürede vermektedir. En zoru da fen bilimleri ve matematiktir. Uluslararası örgütler, her 4 yılda bir farklı ülkelerden yaklaşık 4 bin öğrenciyi ilkokul dördüncü ve ortaokul sekizinci sınıfta sınava sokuyor. Uluslararası örgütler, çıkan sonuçlara göre her ülkenin yeteneğini ve geleceğini değerlendiriyor.

Videolu eğitim projesi, Arap dünyasında herkesi kapsamaktadır. Eğitim hizmetlerinin ücretsiz olarak verilmesi, herhangi bir yerde cep telefonuna veya bilgisayara sahip olan ve Arapça’yı bilen her öğrenciye verilebilecek en büyük hediyedir. Proje tamamlanması halinde gelecek yıl hayata geçirilecektir. Proje, fen bilimleri ve matematik alanında var olan uluslararası metodların özünü teşkil etmektedir. Metodların çoğu dünya çevresindeki öğrenciler arasında kreşten ikinci sınıfa kadar ortak yapıya sahiptir.

Bu, modern teknolojiden yararlanmayı teşvik etmek ve eğitimi modernleştirmek için güzel bir adımdır. Ayrıca bu şekilde zamandan tasarruf edilip zorluklar aşılacaktır. Arap ülkelerindeki eğitim, kısır döngü şeklinde cereyan etmektedir. Çünkü entegrasyon politikası çerçevesinde öğretmenlerin yüksek derecede beceriye ihtiyacı olup bu kapsamda maliyetli araç-gereçlere ve az sayıda öğrenciyi ihtiva edecek sınıflara gereksinim duyulmaktadır. Tüm bu gereksinimler bugün mevcut değildir. Eğitim alanında ilerleme olmaksızın yüz yıl geçebilir. Bu da sadece fen bilimleri ve matematik alanında değil, aynı zamanda diğer alanlarda ve eğitimin farklı aşamalarında elektronik eğitimin çözüm olarak öne çıkmasına olanak sağlıyor.