Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

AB-Polonya ilişkileri geriliyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, gergin ilişkiler yaşadığı Polonya hükümetine karşı harekete geçti. Komisyon, AB Adalet Mahkemesi’nden Polonya hükümeti tarafından yapılmak istenen yargı reformuna karşı etkili adımlar atmasını talep etti.

Komisyon, eski Polonya Başbakanı Jaroslaw Kaczynski’nin liderliğindeki aşırı sağ partinin etkisinde kalan Varşova hükümetinin, 72 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi’nde görevli 27 hakimin erken emekliliğe ayrılması girişimlerini engellemeye çalışıyor. Sağ partinin bu adımla kendisine muhalefet eden Anayasa Mahkemesi üyelerini tasfiye etmeyi amaçladığı düşünülüyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan AB Komisyonu Sözcüsü, “Hedefimiz, söz konusu hakimlerin Avrupa Adalet Divanı kararını verene kadar görevlerinde kalmasını sağlamaktır” dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP), geçtiğimiz hafta aşırı sağcı Macaristan Başbakanı Victor Urban hükümetinin AB’nin temel ilke ve değerlerine uyması için bazı icraatların yapılmasını ön gören teklifi tartışmak üzere toplanmıştı.

Seçimler yaklaştıkça gerilim artıyor

AB’nin Polonya ve Macaristan’a yönelik attığı bu adımlar, totaliter ve liberal olmayan politikalara yönelen bazı ülkelere karşı duran Almanya, Fransa ve İspanya gibi üye ülkelerin de desteğini alıyor. Önümüzdeki bahar gerçekleştirilecek AP seçimleri yaklaştıkça bu tür gerilimlerin artacağı tahmin ediliyor. Avrupa’daki aşırı sağcı hükümetler, AP’deki dengeleri kendi lehlerine çevirmek için ittifaklar oluşturmaya çalışıyor.

AB Komisyonu, daha önce de, Polonya’nın adliye mahkemelerine ilişkin düzenlemelerine ve mültecilerin üye ülkelerine karşı çıkmasına itiraz etmek için Lüksenburg’daki Avrupa Mahkemesine başvurmuştu. Ancak komisyon ilk kez ancak tehlikeli durumlarda başvurulan Avrupa Adalet Divanı’nı göreve çağırıyor.

Yasa tartışma yaratmıştı

Aşırı sağın hakimiyetinde olan Polonya hükümeti, AB’nin itirazlarına rağmen yargı sistemindeki değişikliğe dair uygulamalarını geçtiğimiz Nisan ayında yürürlüğe sokmuştu. Polonya Ulusal Yargı Konseyi’nin Avrupa Yargı Konseyleri Ağı’ndaki (ENCJ) üyeliği geçen Pazartesi günü, üyeleri artık yargıçlar tarafından değil siyasetçiler tarafından atandığı ve bağımsız olmadığı gerekçesiyle askıya alınmıştı.

Mülteci krizi ilişkilerdeki gerginliği artırıyor

Gözlemciler, AB Komisyonu ile Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki gerilimin artarak süreceğini ifade ediyorlar. Doğu Avrupa ülkelerinin AB tarafından mültecilere ilişkin alınan kararları reddetmesi gerginliğin artmasında ana rolü oynuyor. Polonya, Macaristan ve Çekya hükümetleri, geçtiğimiz Haziran ayında, siyasi sığınma hakkına sahip 160 bin mülteciyi kabul etmeyi reddetmişti. AB Komisyonu ise söz konusu ülkelerin bu uygulamalarına karşı Avrupa Adalet Mahkemesi’ne başvurmuştu.