Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

ABD raporu: DEAŞ, Irak’ta nihai olarak yenilmedi, bekliyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

“The Atlantic” dergisi tarafından yayınlanan iki raporda, DEAŞ’ın hem Suriye hem de Irak’ta sona ermediği konusunda önemli ikazlar yer alıyor. Raporda ayrıca DEAŞ’ın “El-Kaide” örgütü ile işbirliği yaptığı, Beşşar Esed rejimine karşı savaşmak için ABD, Rus ve Türk güçlerinin çekilmesini bekledikleri ve Irak topraklarında örgütün nihai olarak yenilmediği de hatırlatıldı.

Suriye ile ilgili raporda, ”Tüm temennilere rağmen Suriye’de çatışma daha sona ermedi. Suriye topraklarının üçte biri hükümetin kontrolü dışında. Kuzey batı bölgesi Türkiye’nin, doğusu ABD’nin kontrolü altında bulunuyor. Buna ek olarak, hükümetin askeri kazanımlarının da geçici olması olasıdır” denildi.

Yine raporda, ”Suriye hükümetinin güvenliğini sağlayamadığı zayıf bölgelerden oluşan muazzam bir alan bulunuyor. Bu alana, güney doğuda İsrail sınırından doğudaki Irak sınırına kadar ve oradan kuzey doğudaki Türkiye sınırına kadar uzanan çöl ve derin vadilerin oluşturduğu engebeli arazi şartları hakimdir” ifadesi yer aldı.

Rapora göre, hâlihazırda DEAŞ ve El-Kaide bu kırsal ve uzak bölgeleri kontrol eden en önemli örgütler arasında yer alıyor. Buna ek olarak bu iki örgütün; kötü, halk desteği zayıf olan ve İran güdümlü mezhepçi bir azınlığın hakim olduğu bir diktatörlüğe karşı savaşmak için bölgedeki insan ve maddi kaynaklardan yararlanması çok da zor değil.

Raporda, örgüte katılımı sağlamak için, bu aşırıcı grupların insanların aklını ve kalbini kazanmasına bile gerek olmadığı, tek yapmaları gerekenin hoşnutsuz kimseleri rejim karşıtı tek muhalif güç olduklarına, tüm laik ve ılımlı muhalif güçlerin çok uzun zaman önce rejime karşı savaşı kaybettiklerine ikna etmek olduğu belirtildi.

Raporda, DEAŞ ve El-Kaide örgütlerinin, Suriye devrimi ve enerjisini miras almaları ile Suriye sahnesinde sürekli bir çatışma unsuru haline gelebileceğine vurgu yapıldı.

Yine raporda, ”Tarih boyunca olduğu gibi bir kez daha şunu görüyoruz ki adaletsizlik ve zulüm ortadan kalkmadıkça muhalif hareketler kolay kolay ortadan kaybolmayacaktır. Daha sonra tekrar aktif hale geçmek için yıllar hatta on yıllar boyunca geçici olarak uykuya geçebilirler. Doğrusu son birkaç yıldır süren Suriye çatışmasını tarih, mevcut Suriye Devlet Başkanı’nın babası Hafız Esad’a karşı aşırıcı muhaliflerin yetmişli ve seksenli yıllarda yürüttükleri köktendinci isyanın bir parçası olarak kaydedebilir” denildi.

Raporda, o dönemde rejimin Hama’da 10 bin ila 30 bin kişinin ölümüne neden olan kanlı operasyonun ardından köktendincileri mağlup edilebildiğine işaret ediliyor. Rapor, Hama’da yaşananlar nedeniyle 1982 yılından itibaren sürgünde yaşamak zorunda kalanlardan, çocuklarından ya da torunlarından birçok kişinin Beşşar Esed rejimine karşı savaşta yer aldığını kaydetti.

Irak’ta DEAŞ’ın geleceği adlı raporda ise örgütün hiçbir yere gitmediğine, bölgede hala var olduğuna vurgu yapıldı. Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nden Irak uzmanı Michael Knights’ın analizlerine de yer veren raporda, ”Yönetimi kaybedilen (Koalisyon güçlerinin saldırıları nedeniyle) her bölge hemen (bir devlet yerine) muhalif ve asi bir örgüte dönüşüyor” denildi.

Rapora göre, ”Geçen yıl örgüte karşı elde edilen başarılar, haklı olarak Irak hükümeti ve müttefiklerini çok sevindirdi. Uzun yıllardır savaş ve çatışma ortamında olan bir ülke için bu kabul edilebilir bir durum. Ama DEAŞ açısından bakıldığında, örgüt kontrol ettiği önemli Irak şehirlerini kaybetmeyi sadece uzun mücadelesinin aşamalarından biri olarak görüyor.”

Yine raporda, ”Örgüt bunu bir son olarak görmüyor. Bilakis bunu, mücadelesinde bir sayfayı kapatıp diğerini açan bir gelişme olarak görüyor. Sünni çoğunluğa sahip ve eskiden DEAŞ’in kontrolünde olan üç şehirde de (Diyala, Anbar ve Selahadin) hâlihazırda örgüt güçlü saldırılar düzenlemeye devam ediyor” denildi.

Raporda, Irak’tan yeni dönen ve orada Iraklı yöneticiler, uzman ve vatandaşlarla görüşen Amerikalı uzman Michael Knight’ın analizlerine de yer verildi:”DAEŞ bugün 2013 yılında izlediği taktiğin aynısını izliyor. DAEŞ’in Irak kanadı aynı 5 yıl önce savaştığı gibi savaşıyor. Kendisini yeniden düzenleyor ve daha geniş ölçekli operasyonlar aşamasına geçmeden önce yerli ve küçük çaplı saldırılar düzenliyor.”

Raporda, ”Irak’taki isyan hareketlerini yakından inceleyenler, DEAŞ’ın geri dönmek için her zamanki göstergelerden yararlandığını farkedebilirler. Yani DEAŞ tarafından öldürülen köy liderleri. Geçmiş altı ay boyunca DEAŞ, her hafta yaklaşık üç köy liderini öldürdü. Sadece geçen yıl yaklaşık 200 köyün lideri öldürüldü” denildi.

Raporda, DEAŞ’ın Irak’ta 15 bin savaşçıya sahip olduğu yönündeki bilgileri sorgulayan Uzman Naich’in sözlerine de yer verildi, ”Bir kişinin DEAŞ üyesi olup olmadığını belirleyen kriter nedir? Yabancı savaşçı ya da lider kadrosunda yer alması mı, bir zamanlar DEAŞ örgütüne katılmış ve kan dökmüş olması veya DEAŞ örgütüne hiç katılmamış olması mı, yoksa savaşa katılmış sonra silahını bırakmış ardından yine savaşa dönmüş olması mı? Örgüt üyelerini belirlerken acaba bunlardan hangisini bazı almalıyız?”