Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

ABD ve AB’den küresel terörizme karşı ortak kararlılık mesajı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Brüksel: Abdullah Mustafa / Şarku’l Avsat

ABD ve Avrupa Birliği (AB) yönetimleri yaptıkları ortak açıklamada “güvenlik ve adalet alanındaki ortak sorunlarla başa çıkma konusundaki kararlılıklarını” vurguladılar. Açıklamada “Atlantik’in iki yakasındaki sivillerin güvenliğine yönelik operasyonel işbirliği ve istişarelerin üstün seviyesine” dikkat çekildi.

8-9 Kasım tarihlerinde Washington’da yapılan ve her iki tarafın içişleri ve adalet bakanlarını bir araya getiren ortak bakanlar toplantısının sonunda yayınlanan bildiriye göre, ABD ve AB, terörle mücadele çabalarında bilgilerin etkili bir şekilde paylaşılmasını ve çatışma bölgeleri, yolcu isimleri ve havacılık güvenliğiyle ilgili bilgilere odaklanılmasını vurguladı. Katılımcılar toplantıda, teröristlerin dolaşımlarının önlenmesine yönelik etkili bir araç olarak ulusal emniyet birimi bilgilerinin hızlı bir şekilde paylaşılmasının öneminin altını çizdiler. Taraflar 2019 yılında yolcu verileriyle ilgili ortak anlaşma hükümlerine uygun olarak ortak bir değerlendirme yapmaya karar verdiler. Teröristlerin interneti saldırıları yönlendirmek ve başkalarını teşvik etmek için kullanmasını engellemeye yönelik çabaların güçlendirilmesi ve ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere bireysel haklara saygı duyulması gerektiğinde anlaştılar. Bildiride ifade edildiğine göre, bakanlık toplantısı sırasında, iki taraf bu yönde başlatılan girişimler ve servis sağlayıcılarıyla iletişimi ve işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalar konusunda görüş alışverişinde bulundular. Demokratik ülkelerdeki seçim sistemlerinin yenilikçi ve kapsamlı çözümler gerektiren ve benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğunu kabul ettiler. Bu bağlamda katılımcılar, daha esnek seçim sistemleri kurmak ve aldatma kampanyaları ve internet yoluyla müdahale biçimleri gibi mevcut zorluklarla başa çıkmak için mevcut işlemler hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Bu konuda iki taraf arasında düzenli bir diyalog kurulması üzerinde anlaşmaya vardılar.

Bunların yanı sıra iki taraf, siber suçla mücadeleye ve siber güvenliği teşvik etmeye öncelik verilmesi gerektiği konusunda anlaştı ve açık, istikrarlı ve güvenli internet dünyasının korunması gerektiğini kabul etti. Ortak bildiride, her iki tarafın kolluk kuvvetlerinin siber suçlarla mücadele için gösterdikleri çabalar övüldü. Taraflar şifrelenmiş verilere zamanında ve yasal bir biçimde erişim sağlanması konusundaki sorunları kabul ettiler ve ilgili zorluklara ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Atlantik’in her iki tarafındaki kolluk kuvvetleri makamlarının sınır ötesi elektronik kanıtlara hızlı ve doğrudan bir şekilde erişebilmelerini sağlamanın önemi üzerinde anlaştılar. Ayrıca, elektronik kanıtlara erişim konusunda iki taraf arasında bir anlaşmaya varılması olasılığını tartışmayı da kabul ettiler. Toplantıda ayrıca insan ticareti ile mücadele, göç ve sınır yönetimi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. İki taraf, ilgili yasal çerçeveler uyarınca vizesiz serbest seyahat yolunda ilerleme kaydetmenin önemini kabul etti. Taraflar ayrıca, yasadışı sentetik uyuşturucu maddelerden oluşan uyuşturucularla mücadeleye yönelik uluslararası tehditlere ilişkin ortak endişeleri vurguladılar. Son olarak, bir sonraki bakanlar toplantısının 2019’un ilk yarısında, AB’nin dönem başkanlığını üstlenecek olan Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenmesi konusunda anlaştılar.

ABD-AB Bakanlar Toplantısı, Atlantik İşbirliği’ni desteklemek için yılda iki kez düzenleniyor. Sofya’da gerçekleşen son toplantı, Bulgaristan’ın AB dönem başkanlığını devraldığı Mayıs ayının son haftasında gerçekleşmişti. Brüksel’deki Avrupa Komisyonu’nun bildirdiğine göre toplantıya, AB İçişleri ve Göçmenlik Komiseri Dimitris Avramopulos, ülkesi AB’nin şu anki dönem başkanlığını yürüten Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl, Avusturya Adalet Bakanı Josef Moser, ülkesi bir sonraki AB dönem başkanlığını üstlenecek olan Romanya İçişleri Bakanı Carmen Daniela Dan, Romanya Adalet Bakanı Tudorel Toader, ABD Yurtiçi Güvenlik Sekreteri Christine Nielsen ve ABD Başsavcısı Jeff Cisse katıldı.

Söz konusu toplantı, AB ile ABD arasında terörle mücadele ve terörün finansman araçlarının kesilmesi alanında güvenlik ve işbirliği koordinasyonu ve istişare amacıyla bugüne kadar yapılan toplantılar çerçevesinde geldi ve bu yılın başından bu yana çeşitli çeşitli düzeylerde birkaç kez yapılan toplantıların bir parçası olarak gerçekleşti.