Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

ABD yaptırımlarının hedefindeki İran’da insan hakları ihlalleri artıyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

ABD Hazine Bakanlığı 6 İranlıya yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Söz konusu isimler arasında İran Radyo ve Televizyon Kurulu Başkanı da yer alıyor. Aynı şekilde yaptırımlardan şu üç kurum da nasibini alacak: Tahran’daki Evin Hapishanesi yönetimi, Ensar-ı Hizbullah örgütü ve Hanista Yazılımcılar Topluluğu.

ABD Hazine Bakanlığı, hem Tahran rejiminin paramiliter gücü olan Ensar-ı Hizbullah’ı hem de Evin Hapishanesi yönetimini insan haklarını ciddi anlamda ihlal etmekle suçluyor. Ensar-ı Hizbullah’ın yönetim kademesinden 3 kişiye, İranlılara ait insan haklarına aykırı davranmak suçundan yaptırımlar uygulandı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin dün yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri dile getirdi: “İran terör ihraç etmek ve dünyanın her tarafında düzen bozmakla kalmıyor üstelik halkına yönelik hak ihlallerini de alışkanlık haline getirmiş bulunuyor. İran rejimi, İran halkının istifadesine sunulması gereken ulusal kaynakları, büyük ve masraflı bir denetleme aygıtını finanse etmek ve ifade özgürlüğünü bastırmak için kullanıyor.”

Hazine Bakanı açıklamasında ABD’nin İran halkının yanında durduğunu ısrarla vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: “İran yönetimine ve yolsuzluğa muhalif söylemlerde bulunan kimseler, İran hapishanelerinde işkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. ABD, İran halkının yanındadır. ABD Hazine Bakanlığı, insan haklarına yönelik düzenli ihlaller, sansür ve rejimin vatandaşlarına karşı işlediği diğer aşağılık suçlardan ötürü İran rejimini yargılamak için birtakım adımlar atıyor.”

Bakan, ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımların İran rejiminin halkına, özgürlüklere ve sivil topluma yönelik baskılarını hedef aldığını belirtti ve Başkan Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekildiği sırada söylediklerini tekrarladı. Yani ülkesinin İran’ın uygunsuz davranışlarına hoşgörü ile yaklaşmayacağını ifade etti. Ardından Hazine Bakanlığı’nın duyurduğu cezai uygulamaların her ne kadar uluslararası denetimden saklanmaya çalışsalar da ilgili tarafları hesaba çekmeyi amaçladığını dile getirdi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, Ensar-ı Hizbullah’ın sivil göstericilerin şiddetle bastırılmasında katkı sahibi olduğu ve İranlı öğrencileri bıçak, göz yaşartıcı gaz ve elektrikli coplarla müdahale ederken Besic Kuvvetleri ile işbirliği yaptığı ifade edildi. Besic de Washington tarafından, Haziran 2011’de İran’daki insan hakları ihlallerinden sorumlu tutarak yaptırım listesine eklemişti.

Bakanlık, Ensar-ı Hizbullah’ı İran rejiminin destekçisi paramiliter bir grup olarak niteledi ve İsfahan şehrinde kadınlara saldırarak üzerlerine yanıcı maddeler atmak suretiyle suç işlediklerini ifade etti.

Ensar-ı Hizbullah, Besic ve Devrim Muhafızları güçlerine yakın en büyük militan gruplarından biri olarak görülüyor.

Bakanlık, Ensar-ı Hizbullah yöneticilerinden 3 kişiyi yaptırımlar listesine dahil etti: Grubun önde gelen yöneticilerinden biri olan Abdulhamid Muhteşem. Bu kişi, grubun eylemlerini denetlemede rol sahibi olup İran sokaklarında devriye gezmek ve kadınlara saldırmak için grup elemanlarını kullanmakla tehdit etmişti. Diğer iki isim gösteri yapan İranlı öğrencileri bastırırken şiddet uygulayan Hizbullah Taraftarları topluluğunun kurucularından biri olan Hüseynullah Kerem ve Meşhed’deki Suudi konsolosluğuna düzenlenecek saldırıya katıldığı için Meşhed’de gruba ait bir şube açan Hamid Üstad.

Amerikan yaptırımları Evin Hapishanesi yönetimini de listeye aldı. Nitekim bu hapishanede tutuklular, hapishane yönetiminin birtakım insanlık dışı uygulamalarına maruz kalıyorlar. Cinsel ve fiziksel saldırı ile elektrik şoku söz konusu uygulamalardan birkaçı.

Hazine Bakanlığı, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı ile Devrim Muhafızları’nın gölgesinin sürekli olarak hapishanede bulunduğunu ve bunun siyasi tutukluları alıkoyarak göstermelik aramaları sona erdikten sonra kötü muamelede bulunmak amacıyla gerçekleştiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, Hanista Yazılımcılar Topluluğu’nu (İran merkezli) iletişim ve teknolojiyi yönetmek ve bu sayede İran’ın önemli insan hakları ihlalleri yapabilmesini sağlamakla itham etti. Bakanlık, Hanista Topluluğu’nun Telegram ve başka uygulamaların alternatif bir kopyasını ortaya sürmekle İran rejiminin internete erişimini sağladığını ileri sürdü.

Bakanlık, İranlı vatandaşların sivil olarak toplanmasını ve ifade özgürlüğünü kısıtladıkları gerekçesiyle Ebu’l Hasen Firuzabadi ve Abdussamed Hürremabad’ı da yaptırımlar listesine aldı. İran Sanal Dünya Yüksek Kurulu Genel Sekreteri sıfatıyla Firuzabadi, İran rejiminin Telegram gibi sosyal iletişim araçlarını engelleme ve İranlıları rejimin denetlediği resmi uygulamaları kullanmaya zorlama çabalarının sorumlularından biri olarak biliniyor. Firuzabadi, İran’daki İnternet Politikalarını Belirleme Yüksek Kurulu’na başkanlık ediyor ve rejimin ifadeyi ve sosyal medyayı sansürlemeye yönelik çalışmalarını denetliyor.

Eşref Abdussamed Hurremabadi ise İran rejimi ve Besic güçleri tarafından siber faaliyetler üzerindeki baskının üstesinden gelmekle görevlendirilen Cezai İçerik Tespit Komisyonu’nun genel sekreterliğini yapmaktadır.

Yaptırımlar listesinde Radyo ve Televizyon Kurulu Başkanı Abdulali Askeri de yer alıyor. Bu duruma gerekçe olarak bilginin serbest akışını önlemesi, başkanlığını yaptığı İran Radyosu’nun basın araçlarını sansürlemede katkı sahibi olması ve siyasi tutuklulardan zorla alınan itirafları yayınlanması gösterilmiştir.

ABD yaptırımlar listesine alınmasının gereği olarak ilgili kişilerin ABD’deki tüm mal varlıklarına tedbir konmuş ve Amerikalıların bu isimlerle iş ilişkisine girmesi yasaklanmış durumda.