Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

AB’den Lübnan’a seçim programını düzenleyecek 25 öneri | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Elena Valenciano, dün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın çok olumlu olarak nitelediği parlamento seçimleriyle ilgili önerilerin yer aldığı raporu açıkladı.

Valenciano, basın toplantısında açıkladığı rapor ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Yeni seçim yasasında kabul edilen yasaların çoğu, 2009 parlamento seçimleri sonrasında AB misyonu tarafından önerildi. Bunların arasında nispi seçim sistem, gurbetçiler için oy kullanma imkanı ve oy kullanma gizliliğini artırmasının yanı sıra, Seçim Denetleme Komisyonu’nun denetim ve kontrol yetkilerinin güçlendirilmesi yoluyla bazı zayıflıklara yönelik daha fazla düzenlemeler yapılması yer alıyor”.

Raporda 25 öneri sunuldu. Valenciano altı öneri değerlendirdi. Bunlar arsında; parlamentoda kadınların daha iyi temsil edilmesini sağlamak için ilk adım olarak kadın kotasının arttırılması, erkek ve kadın arasındaki eşitlik ilkesinin geliştirilmesi, kadınların çocuklarına kendi vatandaşlıklarını verebilmeleri, seçim izleme organına İçişleri Bakanlığı’ndan daha fazla mali ve idari bağımsızlık kazandırma ve çalışma sürelerinin uzatılması gibi öneriler yer alıyor.
Raporda, tüm Lübnanlıların oy kullanmasına izin verilmesiyle ilgili diğer öneriler arasında; emekli olmayan askeri personele oy kullanma hakkı sunulması, Lübnan devletinin tüm vatandaşlarına oy kullanma ve aday olabilme imkanı sağlanması, oylama merkezlerinin güvenceye alındığından emin olunması, hapisteki vatandaşların oy kullanabilmesi için gereken adımların atılması ve oy kullanma yaşının 18’e düşürülmesi gibi meseleler yer alıyor.

Öneriler arasında oy kullanacak vatandaşların bulundukları bölgede oy kullanabilmesi ve oy pusulalarının cins ve mezhep ayrımı yapılmadan dağıtılması da yerini aldı. Ayrıca seçmenlere yönelik eğitim programları ve kampanyalar başlatmanın önemini vurgulanarak adaylık ücretinin düşürülmesi istendi.