Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Ahlaki muhasebeyle beyin ödül sistemi arasında bağlantı keşfedildi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Ahlaki muhasebe yapma yetenekleri yüksek kişilerin beyinlerinde ödül sisteminde daha fazla hareketlilik olduğu keşfedildi.

Pennsylvania Üniversitesine bağlı Perelman Tıp Fakültesi, Şanghay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi ve Alman Charité Universitätsmediz tarafından yapılan araştırmanın sonuçları “Scientific Reports” dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde 700’den fazla tıp öğrencisinin ahlaki muhasebe yetileri test edildi. Daha sonra 64 öğrenciden oluşan alt grubun beyinlerindeki ödül sisteminin, görev verildiğinde ve dinlenme halinde nasıl çalıştığı incelendi.

Bilim adamları, nispeten homojen ve iyi eğitimli bu grupta yer alan bireylerin beyin fonksiyonları ve ahlaki muhasebe yetileri arasında kayda değer farklılıklar gözlemledi.

Araştırmada ahlaki muhasebe yetenekleri gelişmiş kişilerin beyinlerinde fronto-striatal bölümde yer alan ödül sisteminin, hem dinlenirken hem de risk almalarını veya karar vermelerini gerektiren görevler sırasında daha aktif olduğu keşfedildi.

Aynı ekip, daha önce yaptıkları çalışmada da ahlaki muhasebe seviyeleriyle beyinde gri madde hacmi arasında bağlantı olduğunu bulmuştu. AA