Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP’li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 123 milletvekili tarafından 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Başvuruda, söz konusu kanunun 1’inci maddesiyle değiştirilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesindeki, “Genel bütçe ödeneklerinin yüzde 10’unu geçmemek kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve esaslar merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenir.” bölümü ile ikinci ve üçüncü fıkralardaki ikinci cümlelerin; 7’nci maddesiyle değiştirilen 4760 sayılı Özel Tüketim Kanunu’nun 12’nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan, “fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve…” ibaresinin Anayasa’nın bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerinin ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, itiraza konu kanun maddelerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine oy birliğiyle hükmedildiği belirtildi.

Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de reddedildiği ifade edildi. AA