Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

‘Arap Dörtlüsü’ radikalizme karşı olumlu içeriği artırmanın önemini vurguladı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

‘Arap Dörtlüsü’ olarak bilinen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri(BAE), Bahreyn ve Mısır’ın Enformasyon Bakanları, BAE’nin başkenti Abu Dabi’de bir araya geldi. Toplantıda, dört ülke arasında medyadaki koordinasyon ve işbirliğini artırma yolları görüşüldü. Ayrıca, bölgedeki krizlerle başa çıkmak ve terörle mücadele etmek adına ‘medyada algı’ konusunun ele alınmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Düşünce liderlerinin toplumları etkileme ve kamuoyunu şekillendirme rollerinin önemine vurgu yapıldı. İstenen hedeflere ulaşmak için medya, entellektüel kesim ve araştırma kurumlarının paralel çalışma ihtiyacının önemine değinildi. Toplumları, özellikle genç nesilleri, radikal ideolojinin yayılmasına ve nüfuzuna karşı sağlamlaştırmanın gerekliliğinin de altı çizildi.

Bakanlar, radikalizm ve terörün, fikri ve mali temellere dayandığını belirtti. Bu temellere karşı önlem alınmadan terörle mücadelede ilerleme kaydedilemeyeceği ve bölgedeki pek çok toplum açısından sorun teşkil eden konuların ortadan kaldırılamayacağı ifade edildi.

Bazı ülkelerin, bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan girişimlerine de dikkat çekildi. Şüpheli gündemlerin oluşturulması yoluyla ülkelerin içişlerine müdahale etmeye çalışan ülkelere ve onların basın organlarına karşı koymanın önemine değinildi.

Toplantıda, radikal düşüncelere karşı olumlu içeriği artırmanın önemine de vurgu yapan bakanlar, Arap halkına yakınlığı ve kamuoyundaki etkisi sebebiyle yeni medya düzeni ve sosyal iletişim araçlarına odaklanma çağrısında bulundu. Zararlı içeriklere karşı, olumlu içerik üretmek için stratejiler geliştirmenin önemine vurgu yapıldı.

Öte yandan terörle mücadeleye destek veren ülkeler olarak bilinen ‘Arap Dörtlüsü’nün Enformasyon Bakanları, Mayıs ayı başında Kahire’de bir araya gelmiş; toplantıda terör yanlısı medyanın durdurulmasının şart olduğu vurgulanmıştı.