Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Arap İnsan Hakları Federasyonu Katar’ın ihlallerinin soruşturulmasını istiyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Arap İnsan Hakları Federasyonu (AFHR), uluslararası toplumdan, Al Murra kabile şeyhi ve ailesine yönelik Katar ihlallerini araştırmasını istedi. Katar devleti içindeki ve dışındaki tüm insan hakları örgütlerini ve kuruluşlarını; rollerini üstlenmeye, bu ihlalleri izlemeye, zarara uğramış kişilerin yanında durmaya ve haklarından bariz bir şekilde mahrum bırakılan şahısları korumaya ve savunmayı artırmaya çağırdı.

Katar hükümeti tarafından kabile üyelerine karşı ikinci kez alınan keyfi tedbirler, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi gölgesinde, 36. Oturumu faaliyetleri kapsamında AFHR tarafından düzenlenen, ‘Katar’da İnsan Hakları… Şeyh Talip bin Şureym En Çarpıcı Örnektir’ konulu bir sempozyumda ele alınıyor.

Federasyon, bu bariz tacize, açık ihlal ve masum insanların toplu cezalandırılmasına ilişkin sessizliğin, yalnızca Katar yetkililerinin cezalandırılmasıyla huzur bulacağını vurguladı. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, “İnsan haklarının güvenilirliğini ve evrensel değerlerini ihlal ediyor. Bu kabilenin ve aile fertlerinin uğradığı zarar, Katar içindeki ve dışındaki ilgili tüm tarafların, özellikle de bu ihlalin farkına varmayan Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu’nun sorumluluğundadır. Katar siyaseti, son zamanda haksız ülke politikasını uygulamaya başladı ve insan hakları ilkelerini savunmaktan vazgeçti” ifadeleri yer aldı.

Görüş ve ifade özgürlüğüne saygı çağrısı

Arap İnsan Hakları Federasyonu, Katar hükümetine herhangi bir terörist ya da yasadışı eylemde bulunmadıkları halde hukuken haksız yere cezalandırıldığı için, bu keyfi kararın acilen kaldırılmasını, Şeyh Talip bin Şureym ve ailesinin el konulan mallarının iadesiyle birlikte vatandaşlığa geri alınması çağrısında bulundu. Ayrıca Katar makamları Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve ilgili tüm uluslararası belgeler ile garanti edilen görüş ve ifade özgürlüğüne saygı göstermeye çağırıldı.

Sempozyuma katılanlar, birçok kadın ve çocuğu kapsayan bu haksız kararı, ‘bir tür sistematik intikam’ olarak gördüler.

Katar’ın Al Murra kabile üyelerine karşı aldığı önlemlerin sonuçlarına ve bunun sonucunda her vatandaşına koruma, güçlendirme ve sağlama sözü veren Katar hükümeti tarafından onaylanan çeşitli uluslararası sözleşmelerde ve anlaşmalarda öngörülen sağlık, eğitim, konut, iş, hareketlilik, ifade ve diğer hak ve özgürlüklerde temsil edilen temel hak ve özgürlüklerinin yok edilmesi konusundaki endişelerini dile getirdi.

Hukukçular, “Uluslararası yasalar, vatandaşlığın kaldırılmasına tabi tutulanların, mahkemelerde temyiz hakkı ve görüşlerini uluslararası hukuka uygun adil yargılamalar uyarınca ifade etme imkânı hakkına sahip olduğunu vurguladı.