Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Arap ülkeleri ‘Arap Mülteci Anlaşması’ için toplandı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Pek çok Arap ülkesinde mülteci krizinin yaşanması ve bazı ülkelerin güvenlik ve istikrarını tehdit eden krizin ciddiyetine ilişkin şikayetlerde bulunmasının ardından Arap Birliği’nin Kahire’deki genel merkezi “5. Ortak Komite Toplantısı”na ev sahipliği yaptı.

Birçok Arap ülkesinin Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının temsilcilerinden oluşan komite, “Arap Ülkelerindeki Mültecilerin Durumuna İlişkin Arap Anlaşması”nı incelemek amacıyla bir araya geldi. Toplantı, Arap Birliği Genel Sekreterliği (Arap Adalet Bakanları Konseyi Hukuk İşleri Bölümü ve Teknik Sekretaryası) ve Arap İçişleri Bakanları Konseyi Genel Sekreterliği’nin ortak daveti üzerine düzenlendi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı ve Arap Adalet Bakanları Konseyi Sekreteri Büyükelçi Dr. Fadıl Cevad, yeni bin yılda benzeri görülmeyen mülteci akını tehlikesi konusunda uyarıda bulundu. Bu sorunun tüm dünyanın en önemli endişesi olduğunu belirtti. Toplantının, bazı Arap ülkelerinin karşılaştığı zorluklar ve tehlikeler neticesinde milyonlarca Arap’ın kitlesel olarak göç etmesine neden olan risklerin ve zorlukların giderilmesini gerektiren bir adım olduğunu söyledi.

Büyükelçi, “(İleri görüşlü uzmanların) desteğiyle köklü çözümler aranması gerektiğinin” altını çizdi. Arap mülteciler sorununu çözmek için güçlü bir Arap Anlaşması’nın yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Anlaşmanın, mültecilerin sığınma başvurusunda bulunmalarına ve en fazla tehlikeye maruz kalanların yeniden yerleştirilmelerine öncelik verilmesine izin veren maddeleri içermesi gerektiğini belirtti. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, “ailelerin yeniden bir araya gelmesine, tüm birikimlerini harcamamaları ve boğulma riski altında olmamaları için mültecilere vize verilmesine izin verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Arap ülkelerine, mülteciler için, eğitim, sağlık ve diğer zaruri hizmetler gibi iyi yaşam esaslarının sağlanması çağrısında bulundu. Öte yandan Ürdün, “Arap Ülkelerindeki Mültecilerin Durumuna İlişkin Anlaşma’nın, bir sonraki oturumda, kabul edilmek üzere Arap Adalet Bakanları Konseyi’ne sunulması ve onaylanması için İçişleri Bakanları Genel Sekreterliğine iletilmesi” yönündeki tavsiyesinin tüm devletler üzerinde bağlayıcı olmasını istedi.