Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Arap ülkeleri sigara yasağını tartışacak | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Alman haber ajansına DPA’nın haberine göre Arap Sağlık Bakanları Konseyi, açık ve kapalı kamusal alanlarda sigara içmeyi yasaklama çağrısında bulundu.

Konsey, tütün ürünlerinin ve türevlerinin reklam, veya tanıtımının da yasaklanmasını istedi. Ayrıca talebin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek olan 29. Arap Birliği Zirvesi’nde de gündemleştirileceği belirtildi.

29. Arap Birliği Zirvesi’nde böyle bir yasağı kabul edip edilmeyeceği ise belli değil. Bazı Arap ülkelerinin kamuya açık yerlerde sigara içmeyi önleyici kanunlar çıkardığını ancak daha sonra bu kanunların yürürlükten kaldırıldığı biliniyor. Tütün ürünlerine yönelik yaptırımlar devletten devlete farklılık arzediyor.

Arap dünyasında sigara içenlerin sayısı hakkında kesin bir istatistik olmasa da, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) bir anketinde Ortadoğu ülkelerinde sigara kullanımının giderek yaygınlaştığı hatta bölge ülkelerindeki sosyal geleneklerin bir parçası haline geldiği gözlemlendi.

Öte yandan Arap Sağlık Bakanları Konseyi, Ürdün başkanlığında Kahire’deki Arap Birliği Genel Sekreterliği’nin 49. oturumunda yapılan çalışmalara dikkati çekti.
Üye Devletler WHO Doğu Akdeniz Bölge Ofisi ile koordineli olarak Yemen’de sağlık sektörünü destekleyecek sağlık hizmetleri, ilaç ve tıbbi malzemeleri sağlıyor.

Konsey, Teknik Sekreterliğinden Somali Sağlık Bakanlığı’na 100 bin dolarlık destek sağlanması talebinde bulundu. Ayrıca konsey, Arap Devletlerini, Arap Hemşireleri Federasyonu’na destek vermeye ve Arap dünyasındaki öğencileri, hemşirelik mesleğini teşvik etmeğe çağırdı.