Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Emel Musa, Author at ŞARKUL AVSAT - Archives
Bir Sayfa Seçin
Arap dünyasında beyin göçü

Arap dünyasında beyin göçü

Gelecek hafta Cumartesi günü dünya, Barış ve Kalkınma İçin Dünya Bilim Günü’nü kutlayacak. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 70. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde BM, bu yılın temasının insani bir hak olarak bilim olarak belirledi. Gördüğümüz gibi; bizi bilim,...
Dünyamız küçük bir köy mü yoksa kara bir pazar mı?

Dünyamız küçük bir köy mü yoksa kara bir pazar mı?

Günümüz dünyasını nasıl tanımlayabiliriz? Peki böyle bir tanımlamaya ihtiyacımız var mı? Küçük bir köye dönüştüğü söylenen bu yerde meydana gelenleri dikkatlice incelemeden bu nitelemeye ne kadar inanabiliriz? Güçlü, ses getiren olayların ve değişimlerin şiddetinde,...
Asalakların egemenliği

Asalakların egemenliği

Dikkatlice seçmiş olduğumuz bu başlıktan kastımız; hedefi, amacı olmayan ve genel olarak hakaret içeren bir yazı yazmak değildir. Bilakis amacımız; sosyal fenomenleri doğal bilimlere dayanarak ve karşılaştırarak objektif bir şekilde tanımlayabilmektir. Burada,...
Ataerkil otorite ve bireysellik arasındaki catışmalar

Ataerkil otorite ve bireysellik arasındaki catışmalar

Modern toplumlar, kompleks ve karmaşık olarak nitelenirler. Bu durum, olgu ve sorunların anlaşılmasını zorlaştırır. Öyle ki bu sorun ve olgular anlaşılsa bile bu anlayış daha çok göreceli olmayı ve çeşitli nedenlere başvurmayı sürdürecektir. Bu zorluklar; farklı hatta...