Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Avn, Suriyeli mültecilere ‘gidin’ dedi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Lübnan’daki Suriyeli mültecilerin savaşın olmadığı alanlara, kademeli bir şekilde dönmeleri çağrısında bulundu. Bu dönüşlerde dış etkiler ve müdahaleler nedeniyle Suriye’nin birliğini hedefleyen uluslararası siyasi bir çözümün beklenmemesine vurgu yaptı.

Avn Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) başkanı, Filippo Grandi ile yaptığı toplantıda, “Lübnan artık Suriyeli mültecilerin yüklerini ve çeşitli müdahalelerini yüklenemiyor” dedi. Uluslararası toplumun Suriyeli mültecileri geciktirilebilecek siyasi bir çözüme bağlamadan Suriye’nin güvenli ve artık savaşın olmadığı bölgelere kademeli olarak geri dönüşünü kolaylaştırmak için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Avn, uluslararası toplumunu, Suriye’deki savaşın sekizinci yılının başlangıcında, Lübnan’ın mültecilere daha fazla tahammül edilemeyeceğini anlamaya çağırdı. Lübnan’ın talebine kulak vermesini ve sayıları gün geçtikçe artan mültecilere sadece yardımın yapılmasının yetersiz olduğunu ifade etti.

Avn, yerinden olmuş Suriyelilerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını incelemek üzere Brüksel konferansının toplanmasını memnuniyetle karşıladı. Uluslararası örgütlerin ve bağış yapan ülkelerin yardımlarını Suriye bölgesinde dağıtmalarının mültecilerin geri dönmesine bir teşvik niteliğinde olacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Lübnan’a uygarlıkların, kültürlerin ve dinlerin diyaloğu için bir merkez oluşturmaya yönelik uluslararası desteğin her geçen gün büyüdüğünü ve bu amaca ulaşmak için Birleşmiş Milletler ile koordinasyonun sürdüğünü vurguladı.

Grandi, BMMYK’nın Lübnan’daki çalışmalarıyla ilgili olarak özellikle de Suriyeli mülteciler konusunda Avn’a bilgi verdi. Başkan Lübnan’ın bu konudaki tutumundan övgüyle bahsetti. Ayrıca Brüksel Konferansının Suriye’de yerinden edilmiş kişilere ev sahipliği yapan ülkeleri ve toplulukları destekleme konusundaki önemine dikkati çekti.