Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

BAE Üniversitesi Rektörü Dr. Ali el-Nuaimi’den uyarı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Müslüman Büyükler Konseyi (MBK) Genel Sekreteri ve Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi Rektörü Dr. Ali Raşid el-Nuaimi, İslam Dünyası Birliği tarafından New York’ta düzenlenen Kültürel Diyalog Konferansı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Nuaimi, bunun sadece bir konferans değil diğer dinler ve Amerikan toplumu önünde tüm İslam Dünyası için gerçeği haykıran bir ses olduğunu söyledi.

Konferansın diyalog ve parlak bir gelecek için güçlü bir temel oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Ali el-Nuaimi, “İslam dini maalesef aşırılık ve kendi çıkarları doğrultusunda çağrılarda bulunan gruplar ve kişiler tarafından kullanıldı. Bunun sebebi ise bizim başarısızlığımızdır” ifadelerini kullandı. Müslümanların sesini dünyaya duyurması için birleşmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Dr. Ali el-Nuaimi, “İslam’ı diğer grupların eline kullanmaları için bırakmak ve bizden uzaklaştırmalarına izin vermek yerine birlik olmalıyız” dedi.

Hoşgörü ve barış dini olan İslam’ın aldatıcı davetlerle kenara itildiğini söyleyen BAE Üniversitesi Rektörü, İslam Dünyası Birliği’nin yaptığı bu girişimin tüm insanlar ile işbirliği yapmak için atılmış doğru bir adım olduğunu belirtti. Dr. Ali el-Nuaimi, konferansın bu tarz fikirler ve girişimler için küresel bir forum oluşturulmasının önemini ortaya koyduğunu ve sonuçların İslam’ın bir arada yaşama ve uyum dini olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Özellikle başta gayrimüslim ülkelerde yaşayan Müslümanlar ve Müslüman ülkelerde yaşayan gayrimüslimler olmak üzere, herkesin inanç özgürlüklerini sağlamak adına diğer dinlerle işbirliği yapılmasının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha kanıtlandığını belirtti.

BAE Üniversitesi Rektörü açıklamasında “İslam’ı çıkarları için kullanan siyasi partilerle işbirliği için çağrıda bulunan İslam dışı görüşler kendilerini gizliyorlar. Gerçeği ve ideolojisi bilinmeyen bu gruplar, hakikatlerini gizlerken hoşgörü ve uyum sağlıyorlar” uyarısında bulundu. Müslümanların dünyanın karşısında kendilerini ifade etmek ve göstermek zorunda olduklarına kaydetti.