Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

‘Bahreyn’de İrancılara yer yok’ | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Manama: Ubeyd es-Suheymi/Şarku’l Avsat

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed bin İbrahim el-Mulle; “Bahreyn bir hukuk devletidir. Anayasaya dayalı bir reform projesine sahiptir. Meclisimiz, mutlak çoğunluğu temsil etmekte ve halkın güvenini kazanmaktadır. Meclisimizde mezhepçiliğin savunucularına, İrancılara yer yoktur” dedi.

Ebu Ali: Yargı ülkedeki bazı grupların oy vermesini engelleyebilir

Bahreyn milletvekili Abdurrahman Ebu Ali de, yargının ülkedeki bazı grupların oy vermesini engelleme kararı verebileceğini bunun anayasaya uygun olduğunu belirtti.

Ebu Ali, “Ülkede İran hesabına çalışan bazı örgütlerin Bahreyn Krallığı’nı yıkmak için faaliyet gösterdiklerini, reformlara karşı çalıştıklarını biliyoruz” dedi.

Milletvekili Ebu Ali, Bahreyn’deki farklı kesimler arasındaki diyalog çabaları yasadışı faaliyetler ile karıştırılmamalı. Milli birlik ve samimiyet ekseninde reformlara destek vermek için tüm anayasal yollar açıktır. Reformlar ve diyalog şaibeli kadrolarla yapılmaz” ifadelerini kullandı.

‘Bahreyn’de Velayet-i Fakih ideolojisine, radikalizme ve İrancılara yer yok’

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed bin İbrahim el-Mulle de; “ Bahreyn yaşamın her alanında anayasal bir işleyişe sahiptir. Reform ve Demokrasi alanında istikrarlı bir hızla ilerliyoruz. Reformlarımız da hukuk devleti çerçevesinde yapılıyor ve anayasal kurumlar eliyle yürürlüğe konuyor. Anasayasal kurumları etkisiz kılacak tüm girişimler başarısız olacaktır” ifadelerini kullandı.

Mulle sözlerine şöyle devam etti: “Bahreyn’deki bazı siyasiler ve politik hareketler ülkemizde Tahran rejiminin Velayet-i Fakih ideolojisinin memurları olarak hizmet vermek isteyebilir; ancak Bahreyn bir hukuk devletidir ve Bahreyn’de Velayet-i Fakih ideolojisine de radikalizme de İrancılara da yer yoktur. Vatana ihanet büyük bir suçtur”