Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Bahreyn’den demokratik bir kültür inşa etmeyi amaçlayan girişim | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Bu yılın son çeyreğinde Bahreyn Krallığı’nda yapılacak parlamento ve belediye seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte Bahreyn Siyasi Kalkınma Enstitüsü, “Derb” adlı bir girişim başlattı. Söz konusu girişimin seçim sürecindeki tüm tarafları hedef alan dev bir farkındalık projesi olduğu ifade edildi.

Dün akşam başlatılan “Derb” girişimi, adayları ve seçim kampanyası yöneticilerini eğitmek için üç eksen üzerinde şekillendi. Bunlar, siyasi eksen, hukuki eksen ve basın ekseni. Girişimin ilk aşaması, yaklaşan seçimlere katılacak tüm adayları ve kampanya yöneticilerini hedef alıyor.

Geniş çaplı ulusal program

Daha sonraki aşamada, “Derb” girişimi, toplumun istikrarı, güvenliği ve refahı için siyasi çalışmaların önemli bir temeli olan demokratik kavram ve ilkelerin pekiştirilmesi için 400 bin seçmenin eğitilmesini amaçlayan geniş çaplı bir ulusal programa dönüşüyor.

Yol anlamına gelen “Derb” girişimi ilk aşamada 16 etkinliği içeren eğitim seminerlerine herkesi dahil ederek tüm seçmen, aday ve kampanya yöneticileri için önemli bir eğitim fırsatı sunuyor.

“3 aşamadan oluşuyor”

Bahreyn Siyasi Kalkınma Enstitüsü Müdürü Enver Ahmed konu hakkında yaptığı açıklamada, “Derb girişimi üç aşamadan oluşuyor ve seçmenleri, adayları, kampanya yöneticilerini, siyasi dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını ve basın mensuplarını hedef alıyor. Seçimler Bahreyn Krallığı’ndaki siyasi süreçte önemli bir dönüm noktası. Demokratik yapının özü olan seçimler, politik çalışmaları ve kalkınma çabalarına hizmet etmeye ve toplumun istikrarını güçlendirmeye ilişkin siyasi yönelimleri şekillendirir. Amaç, demokratik kültürün yayılması ve barışçıl ilkelerin desteklenmesidir” ifadelerini kullandı.

Girişimin amacı ne?

Enstitü yöneticilerine göre “Derb” programının faaliyetleri, seçim katılımı için ufuk açıcı yatırımlar yaparak ve katılımın öneminin farkındalığını artırarak hedef odaklı bir popüler katılım kampanyası oluşturmak için toplumun fertleri arasındaki iletişimi ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Girişim, adaylar, kampanya yöneticileri ve seçim süreci ile ilgilenenler arasında doğrudan iletişime odaklanıyor. Sosyal medya platformlarına yatırım yapma, seçim kampanyalarının yönetiminde ve seçmenlere erişimde teknolojiyi en iyi şekilde kullanma, seçmenlerin adayların benimsediği seçim programlarına ikna etme ve mevcut dönemde topluma ulaşmanın en hızlı ve en kolay yolu olarak dijital medya kanallarının aktifleştirilmesi yoluyla modern teknolojilere yatırım yapmaya çalışıyor.

Bahreyn’in en büyük eğitim programı

“Derb”, yaklaşan yasama ve belediye seçimleri için seçmenlere, adaylara ve kampanya yöneticilerine yönelik olarak Bahreyn Krallığı’nda türünün en büyük eğitim programı niteliğinde. Program, çabalarını genel olarak mühim ve özellikle seçim kültürü için önemli olan üç ana noktaya odaklıyor: Seçim sürecine yönelik tüm taraflar için hukuki yön, seçim hareketinin toplumun demokratik gelişimindeki politik yönü ile rolü ve hedef seçmene ulaşmak ve seçmenle iletişim süreci için uygun medya yönü.

27 gün boyunca 16 etkinlik düzenleyecek ve önümüzdeki 27 Eylül’de sona erecek olan program, farkındalık konferansları ve çeşitli eğitim kursları gibi kısımlara ayrılacak.

Enstitü, en fazla sayıda seçmeni ve oyu çekebilecek aktif seçim kampanyaları oluşturabilmeleri için ihtiyaç duyulan tüm hukuki, siyasi ve medya bilgileri konusunda bilinçlenmeleri amacıyla yaklaşan seçim kampanyalarının yöneticileri ve adaylarının istedikleri tüm şeylerin kapsanması adına etkinliklerin çeşitlendirildiğini vurguladı. Ayrıca, programın seçim süreci alanında pratik ve teorik bilgilere sahip ulusal kadrolar tarafından yürütüleceğine işaret etti.

Önemli destek sağlayacak

Girişimin ikinci aşaması, seçimlerdeki yapıcı rollerini güçlendirmek ve seçim öncesinde ve sırasında aktif rol oynamaları için hukuki ve siyasi yönlerini geliştirmek üzere basın mensupları ve sosyal medya öncülerine tahsis edilecek.

Üçüncü aşamada ise, program iki ana yöne odaklanıyor: Seçim bölgeleri ve çeşitli bölgelerde düzenlenen seminerler ve halka açık konferanslar yoluyla seçim sürecinin hukuki boyutu ve politik yönü.

Enstitü, seçim bölgeleri hakkındaki önemli bilgileri, her bölgedeki seçmen ve aday sayısını, seçimlerin sonuçları hakkında bir analiz raporunu içeren bir seçmen rehberi, bunun yanı sıra parlamento ve belediye seçimlerinin denetim sürecine yönelik pratik bir rehber yayınlamayı amaçlıyor.

Vatandaşlara önemli hizmetler sunacak

Şura Meclisi’nin bir üyesi olan Avukat Delal el-Zayed tarafından sunulan “Seçim Sürecinin Siyasi ve Hukuki Çerçeveleri” başlıklı ilk konferansta; seçim sürecinin anayasal ve hukuki şartlarının ihlal edilmemesini sağlamak için adayın üstlenmesi gereken yükümlülükler ve en önemli yasal koşullar anlatılarak seçim sürecinin anayasal ve hukuki çerçeveleri ele alındı.

Konferansta el-Zayed, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife’nin yönetimi devralması sonrasında yapılan ilk parlamento seçimlerinden beri Bahreyn’deki seçim katılımının arttığına dikkat çekti. Zayed konuşmasında, Kral Hamad bin İsa el-Halife’nin reform projesinin Bahreyn’deki tüm ulusal kurumlara, mevzuata ve kanunlara yansıyan demokratik gelişimdeki rolünün altını çizdi.
El-Zayed konuşmasını, Bahreyn Krallığı’nda modern, demokratik ve medeni bir devlet kurma yolunda ilerlemeyi sağlamak için üstesinden gelinmesi gereken bazı kültürel zorlukların varlığını vurgulayarak sona erdirdi.