Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Bekçika Parlamentosu, Katar’ın teröre ve Müslüman Kardeşler’e verdiği desteği gündemine aldı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Avrupa Birliği’ne (AB) üye devletler, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Brüksel’deki elçileri düzeyinde bir toplantı düzenledi. Üye devletler toplantıda bir yandan AB Başkanlığı konusunda uzlaşma sağlamaya çalışırken diğer yandan da terörün finansmanına ve kara para aklanmasına yönelik kuralların güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine varmak için görüşmeler gerçekleştirdi.

AP Bakanlar Kurulu’nun önceliğinde kara para aklanmasını ve terörün finansmanının önlenmesi için verilen cezalar vardı. Kurul’un diğer bir önceliği de büyük ölçekli fonların gizlenmesinin önüne geçebilmek adına şeffaflık kurallarının güçlendirilmesiydi.

Avrupa Bakanlar Konseyi, hedefin mali piyasalarda ve ödeme sistemlerindeki olağan akışı engellemeden suç faaliyetlerinin finanse edilmesinin yolunu kapatmak olduğunu duyurdu. Ayrıca anlaşma metni aracılığıyla güvenliği artırma ihtiyacı ile temel hakların ve ekonomik özgürlüklerin korunması arasında denge oluşturmak olduğu kaydedildi. Ablaşmanın Avrupa’da düzenlenen terör saldırılarının ardından geçen yıl Avrupa Komisyonu’na sunulan terörle mücadele eylem planının bir parçası olduğu ifade edildi.

Halihazırda AB Dönem Başkanı olan Estonya’nın Maliye Bakanı Toomas Toniste konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Üzerinde uzlaşılan anlaşma teröristlerin eline geçebilecek araçları ortadan kaldırma konusunda önemli bir adım sayılır. Ayrıca yetkililerin finansal akışları en iyi şekilde takip etmesini ve ceza ağlarının bu finansmanın önüne geçmesini sağlayacak yeni tedbirleri içeriyor.”

Avrupalı siyasetçile ve terörle mücadele uzmanları, çarşamba günü Belçika Parlamentosu’nda düzenlenen bir konferans sırasında Katar’ın terörizmin ve Müslüman Kardeşler’e bağlı kurumların desteklenmesindeki katkısını gündemlerine aldı.

Uluslararası alanda konuyla ilgili araştırmalar yürüten ABD’li istihbarat uzmanı Steven Merley, Katar’ın bağış kurumları aracılığıyla radikal gruplara yardımda bulunduğunu ve özellikle de Belçika’daki Müslüman Kardeşler oluşumlarına destek verdiğini belirtti. Merley şu ifadeleri kullandı:

“Katar, bağış kurumları aracılığıyla beş yıldan uzun bir süredir Müslüman Kardeşler’e bağlı kuruluşlara ve derneklere 140 milyon europara akışı sağladı. Müslüman Kardeşler ve terörizm arasında büyük bir bağ var. Katar bu gruplara ait çok sayıda faaliyet ve kuruluşa destek veriyor. Kısa süre önce bazı ülkelerin başta Katar olmak üzere küresel terörizmi destekleme konusundaki rolü üzerine bir araştırma rapor yayınlanmıştı. Katar’ın aşırılık yanlısı guruplar için ‘hayır dernekleri’ aracılığıyla, özellikle Belçika’daki Müslüman Kardeşler’e yaptığı desteğe ilişkin bulgular tüm ayrıntılarıyla düzenlenen konferansta sunuldu.”

Aşırılık yanlısı grupların finansmanını durdurma mekanizmalarını tartışmak üzere Belçika Parlamentosu ev sahipliğinde düzenlenen konferansın bir parçası olan sunum, “Avrupa’daki aşırılık yanlısı grupların finanse edilmesine son verme” başlığı taşıyordu.

“Sonuçlar, Engeller ve Çözümler” konulu konferans, Paris’teki Arap Dünyası Avrupa Basın Birliği ve Avrupa Bilgi ve Güvenlik Politikaları Merkezi’nin daveti üzerine gerçekleştirildi.

Güvenlik Politikaları Merkezi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aşırılık yanlısı grupların finansmanında büyük bir yolsuzluk var. Bunları destekleyen üçüncü tarafların olduğu biliniyor. Bu grupları, Müslüman Kardeşler’i ve banka hesaplarını destekleyen herkesi durdurmak zorundayız. Avrupa’daki bu grupları, özellikle de Müslüman Kardeşler’i destekleyen dış organları yargıya sevkedeceğiz.”

Belçika Parlamentosu’ndan Nadia Semenet, dinin hiçbir şekilde siyasi grupların amaçları içinkullanılmaması gerektiğini vurguladı ve aşırılık yanlısı gruplara yönelik her türlü desteği durdurmanın önemine dikkat çekti. Fransız Parlamentosu’nun onursal üyesi Jacques Mayard da militan grupların, özellikle de Müslüman Kardeşler’in ideolojilerini uygulamak için toplulukları kontrol etmeye çalıştıklarını söyledi. Mayard açıklamasında şunları söyledi:

“Bu gruplar Avrupa toplumları için büyük bir tehdit oluşturuyor. Arap ülkelerindeki sorunlar ve kaos, Müslüman Kardeşler’in yaygınlaşmasına yol açtı. Müslümanlar değil, Batı ve Avrupa, düşmanı fikirler ve radikal gruplara yönelik dış destekleri gözden geçirilmeli.”

Tespit, Fransa Müslümanları Ulusal Federasyonu’nun kurucu üyelerinden Karim Afrak tarafından da doğrulandı ve Avrupa’daki aşırılık yanlısı grupların finansmanının büyüklüğünün ve Müslümanların bu grupların en büyük kurbanı olduğunu söyledi. Afrak “Avrupa’daki sorun militan grupların harici finansmanını önleyen yasaların eksikliğinden kaynaklanmaktadır” ifadesini kullandı.

Son olarak, Belçika Parlamentosu’nun terörle mücadele kurulu başkanı Kevin Metsu, aşırılık yanlısı aşırı gruplar için iki tür yabancı fon sağlandığını ortaya koydu. Fonlamayı bunu durdurmak için kanunlar çıkartılabiileceğini kaydetti. Kontrol edilmesi ya da engellenmesi zor olanın yasadışı finansman olduğunu belirtti. Metsu, “Bugün aşırılık yanlısı grupların finansmanını korkmadan tartışmak, terörle mücadele ve radikal gruplarle ilgili yasaları modernize etmek için çalışmamız gerekiyor” dedi.

Konferans, Avrupa ülkelerinin yakın zamanda karşılaştığı büyük güvenlik zorluklarıyla mücadele edilmesi ve teröre karşı ek önlemlerin alınması konularına katkıda bulunuyor.

Batı medyasında çıkan haberlere göre özellikle Müslüman Kardeşler tarafından yönetilen terörist grupların maddi desteğini durdurma mekanizmalarının benimsenmesine paralel olarak onlara maddi destek sağlayan kaynaklar da ortaya çıkmaya başladı.