Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Belçika İslam Temsil Kurulu yeni başkanını seçti | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Belçika’daki Müslüman toplumunu temsil eden ve hükümetle toplum adına ilişkileri yürüten Belçika İslam Temsil Kurulu başkanlığına Türk asıllı Mehmet Üstün seçildi.

Belçika İslam Temsil Kurulu, yeni İcra Kurulu’nu seçti. Antwerp eyaletine bağlı Eski İslami Eğitim Müfettişi ve Limburg eyaletindeki Sultan Ahmed Camii Başkanı olan Mehmet Üstün, görevini 2 yıldır kurulun başkanlığını yürüten Faslı Salah eş-Şalavi’den devraldı.

Şalavi’den Şarkul Avsat’a açıklama

Görevi bırakmadan önce Şarkul Avsat’a açıklamalarda bulunan Şalavi, pek çok zorlukla karşılaştıklarını ancak bu durumun, kendilerini yolundan döndürmeyeceğini söyledi.

Engellerin ‘kaynağı’ üzerinde duran Salah eş-Şalavi, “Bunlar yetki kaynaklı mı, yoksa başka taraflardan mı geliyor?” sorusunu yöneltti. Belçika’da ılımlı bir İslam’ın kurulmasına karşı çıkan bir grup Müslüman topluluğun direnişiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek sosyal medyada bazı kişilerin, yaptıkları icraatlara karşı karalama politikası yürüttüklerini kaydetti. Ancak bunların, kendisi için yersiz uğraşlar olduğunu söyledi.

Siyasetçiler tarafından da birtakım engellerin mevcut olduğunu söyleyen Salah eş-Şalavi, buna örnek olarak Flemenk bölgesinde camilerin tanınması projesini gösterdi.

Şalavi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hükümet yetkilileri hiçbir gerekçe göstermeksizin, bazı camilerin tanınması projelerini durdurdu. Yazışmalarımız ve onlarla yapılan toplantılarımıza rağmen, ikna edici bir cevap almadık. Ancak yine de çalışmalarımıza devam ediyoruz ve pes etmeyeceğiz. Tabi bu engeller arasında, şer’i kanunlara göre kurban meselesi de var. Mevcut hayat tarzına göre gerçekleştirilen bazı kanunlar var ki bu durum cidden zor. Bazı politikacılar ise bu durumdan yararlanıyor. Bu da İslamofobya’ya ve dolayısıyla bazı yasalara yol açıyor. Bakın, mesela Valon Hükümeti kurbanı yasaklayan bir yasa ortaya koydu. Ülkenin diğer bölgeleri de bu tarz yasalar hazırlayabilir. Lakin olayın şiddetini azaltmak için onlarla görüşmelere devam edeceğiz.”

Şalavi, 2016’da Belçika’da gerçekleştirilen terör saldırılarının faillerinin radikal fikirlerinin tehlikesinden insanları uzaklaştırma ve gençleri bu yolda eğitme yönündeki çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Belçika halkının yanı sıra toplumun tüm kesimlerinin çağrılarına cevap verdiklerini söyleyen Salah eş-Şalavi, imamların sayı ve oluşumları, radikal ve aşırılık söylemleri ve bunun nasıl karşılanacağına dair terör ve aşırılık karşıtı birçok icraatları olduğunu da belirtti. Ayrıca hapishanelere, mahkumların manevi tutumlarını denetleyen ve böylelikle hapishanelerdeki aşırı söylemlerle mücadele etmek üzere din danışmanları da görevlendirdiklerini belirtti.

Şalavi, sözlerini şöyle tamamladı:

Mart 2016 terörist saldırılarının ardından başlatılan girişimlerin ilki, toplum temelli bir inançlar arası diyalog projesidir. Federal Hükümet yetkilileri ve çeşitli dinler ve laik topluluklar ile Federal Dinler ve Seküler Konsey olaylarına uzlaşma sağlandı. Bundan kasıt ise bir yandan, diyaloga devam etmek ve ülkemizdeki aşırılık ve ırkçılığa karşı mücadele etmek; diğer yandan ise, imamların dini çerçevelerinin oluşumu ve İslami eğitimin din danışmanları ve profesörleri ile dernek çalışanlarının oluşturulması için projeler inşa etmektir. Çeşitli üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı ile çeşitli ortaklıklar kurduk ve bu projelere de devam ediyoruz. Bunun yanı sıra, hapisten çıkan genç aşırılık yanlılarının ayak uydurabilmesi ve kayıplardan korunması adına özel projelerimiz de bulunmaktadır.”

İslamiyet, Belçika’da 1974 yılında resmi bir din olarak tanındı.
1998’deki seçimlerin ardından Belçika İslam Kurulu resmi olarak kuruldu. Kurulun iç tüzüğüne göre, başkanlığı üçer yıl rotasyonlarla bir Türk ve bir Faslı üstleniyor. Kurul, Müslüman toplum ile hükümet arasındaki ilişkileri yürütüyor.