Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Brazzaville Zirvesi’ne katıla Fas Kralı: Afrika geri dönüşsüz bir dönüşüm sürecine girdi | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Fas Kralı 6. Muhammed, ‘Afrika’nın geri dönüşü olmayan bir dönüşüm sürecine girdiğini’ belirterek, “Afrika, güven ve huzur ile geleceğe yönelik attığı adımlarda kendine güvenini ve varlığını vurguluyor. Bu durum bizi çok sayıda zorlukla karşı karşıya bırakmamalı. Bugün, kıtamızın kapsamlı gelişmesine ihtiyaç duyduğumuz kadar, çevre bilincini de artırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kongo’nun başkenti Brazzaville’de 1’incisi düzenlenen Kongo Havzası İklim Komisyonu ve Kongo Havzası Mavi Fonu üye ülkeleri devlet başkanları ve liderlerinin katıldığı konferansta konuşan Fas Kralı 6. Muhammed, “Bugün bir araya geldiğimiz konferansın konusunun herkes için acil bir konu olduğu ortada. Kıtamız ve tüm insanlık için, iklim değişikliğinin Afrika kıtasındaki yıkıcı etkileriyle ilgili ortak farkındalık oluşturulması önemli” ifadelerini kullandı.

Afrika’daki biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğine dikkat çeken Fas Kralı, “Bugün hepimizin Afrika’daki biyolojik çeşitliliği korumayı desteklemesi ortak sorumluluğumuzun bir gereğidir. Çünkü bu ortak mirasın tükenmesi, nüfusun günlük yaşamlarında ciddi sorunlara sebep olmaya devam ederken, geçim kaynağı olduğu toplumların sosyal ve ekonomik gelişim fırsatlarını da etkilemektedir.

Dünyanın en büyük ikinci nehir havzası

Kongo Havzası’nın iklim değişikliği endişelerinin merkezinde olduğunu ifade eden Fas Kralı, bölgenin, dünyanın ikinci büyük karbon rezervuarına sahip, dünyanın en büyük ikinci nehir havzası, dünyanın en büyük orman alanlarından biri olduğunu ve dünyadaki hayvan türlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığının altını çizdi. Fas Kralı 6. Muhammed, “ Kongo Havzası, gezegenimizin iklim dengesinin kontrolüne katkıda bulunuyor. Havza, Afrika’yı dünyanın ikinci bir akciğeri haline getiriyor. Bu da, bu hayati dengenin geleceğini şekillendirmek için toplantımızı çok önemli kılıyor” şeklinde konuştu.

Bölgede sürdürülebilir kalkınma önemine değinen 6. Muhammed, “Kongo Havzası İklim Komisyonu’nun en önemli mali destek aracı olan Kongo Havzası Mavi Fonu, hiç şüphesiz üye devletlerinin, ekonomilerini destekleyecek bir dizi projeye imza atacak olumlu gelişmelere yol açacaktır. Suya ve iyi yönetime dayalı bu yeni ekonomi modeli sürdürülebilir kalkınma için bir kaldıraçtır. Bu fonun aktifleşmesi, tüm ekonomik aktörlerin ve sivil toplum kuruluşlarının seferber edilmesine eş değerdir. Fon, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi ve adaptasyonu için somut önlemler alınmasına katkıda bulunmanın yanı sıra bu değişiklikler karşısında sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturuyor” ifadelerini kullandı.