Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Buteflika, Arap İçişleri Bakanları’nı aşırılık ve terör kaynaklarını kurutmaya çağırdı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika, teröre karşı savaşın, bir zaman ya da coğrafi alan ile sınırlı olmadığını, insanların can ve mal varlığına bir tehdit oluşturduğu sürece bu savaşa devam edileceğini söylerken, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayef bin Abdülaziz, İran’ı, Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit eden terörist grupları himaye etmekle suçladı.

Buteflika ve Nayef bin Abdülaziz’in bu açıklamaları, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen, terörizm, şiddet, aşırılık ve yasadışı göçle mücadele konularının ele alındığı 21 Arap ülkesinin içişleri bakanının katıldığı 35. Arap İçişleri Bakanları Konseyi toplantısında geldi.

“Arap ülkeleri terör örgütlerinin darbelerine maruz kaldı”

Arap ülkelerinin yer aldığı bölgelerde aşırılık yanlısı gruplar nedeniyle son derece tehlikeli durumların yaşandığını ifade eden Buteflika sözlerini şöyle sürdürdü; “Geçtiğimiz yıl, birçok Arap ülkesi terör örgütlerinden gelen darbelere maruz kaldı. Terör örgütleri, bu ülkelerin topraklarının büyük kısımlarını ele geçirdikten sonra, halkların geleceğini kısıtlayarak, onlar üzerinde her türlü adaletsizliği ve tacizi uyguladılar. Terörizm hala canlı. Sürekli uyanık ve durumun farkında olmak gerekir.”

Suudi İçişleri Bakanı ise, İran’ın dünyanın çeşitli ülkelerine, özellikle de Arap ülkelerine bariz bir şekilde müdahale ettiğini vurgulayarak, İran’ın terörizme destek olmasının yanı sıra, çeşitli Arap ülkelerinde kurduğu ve beslediği teröristler yoluyla, o ülkelerdeki istikrarı bozma ve parçalama çabaları nedeniyle karşı durulması gereken bir tehdit olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

“Sağlam adımlar atmamız gerek”

Arap ülkelerinin karşı karşıya bulundukları sorunlar ve çözüm yollarının ele alındığı, ayrıca terörizme karşı mücadelede ortak hareket etme meselesinin de gündeme getirildiği 35. Arap İçişleri Bakanları Konseyi toplantısında, Suudi İçişleri Bakanı sözlerine şöyle devam etti; “Bugün, Arap ülkelerimizin güvenliği, istikrarı ve birliğini amaçlayarak buluşuyoruz. Bu konseye bağlı olan umut ve özlemler büyük. Dolayısıyla güvenliğimizi ve istikrarımızı korumak için sağlam adımlar atmamız gerek. Güvenlik planları, çevremizdeki koşulların gerektirdiği temel bir gerekliliktir.”

Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya ise, Arap toplumlarının güvenliğini sağlama konusunda bakanların çalışmalarını öven bir konuşma yaparken, Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit söz alarak, Fas’ın terörist tehdidi karşısında benimsediği kapsamlı ve çok boyutlu stratejiye değindi. Bu stratejinin, cezaevi kurumlarında aşırılığa karşı mücadeleyi de içerecek bir şekilde yasal, sosyal ve dini boyutları olduğunu vurguladı.
Arap dünyasının bugün teröre karşı savaşta çok önemli bir dönemden geçtiğini söyleyen Leftit, güçlü bir güvenlik ortamı sağlamanın uluslararası işbirliğini güçlendirmeye dayanmakta olduğunu da sözlerine ekledi.