Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Devlet Güvenlik Başkanlığı sistemi ne anlama geliyor? | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Hadimul Haremeyn Şerifeyn Kral Selman bin Abdulaziz tarafından oluşturulan Devlet Güvenlik Başkanlığı, Başbakan’a bağlı bir sistem.

Kral Selman bin Abdulaziz, Soruşturma Genel Direktörü olan Abdulaziz Alhuyerini’yi Devlet Güvenliği Başkanı olarak atadı. Devlet Güvenlik Başkan yardımcısı olarak da Abdullah Al-Issa atandı.

Kraliyet emirlerine göre, yeni sistem, İçişleri Bakanı Prens Nayef bin Abdulaziz’in, devletin güvenlik yapısını değiştirmek amacıyla güvenlik konularının ayrılması için, İçişleri Bakanlığı’nın organizasyon yapısını değiştirmeyi teklif etmesinden sonra, 4/7/1433 tarihinde kuruldu. Günümüzde, Suudi Arabistan’da güvenliğin acil ve önemli hale geldiği göz önüne alınarak, son idari düzenlemelere göre, son gelişmeleri takip etmek ve herhangi bir acil durum ile karşılaşıldığında, en yüksek seviyede hazır olmak ve hızlı hareket etmek hedefleniyor.

Soruşturma Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Kuvvetleri, Acil Özel Kuvvetler, Havacılık Güvenliği, Teknik İşler Genel Müdürlüğü ve Ulusal Bilgi Merkezi’nin İçişleri Bakanlığı’ndan ayrılmaları, terör ve terörün finansmanı ile yapılan savaşta Devlet Güvenlik Başkanlığı’na bağlı olmalarına karar verildi.
Kral Selman, sonraki mali yıl 1439/1440 yılı başından itibaren, tüm sektörler, tüm sistemler, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik İşbirliği Başkanlığı da dahil, yüksek verimlilik alabilmek için bu kurumlara her türlü desteğin sağlanmasını söyledi.

Bakanlar Kurulu’ndaki Uzmanlar Heyeti, Kraliyet emri ile belirtilen maddeler kapsamında, ilgili makamlarla koordinasyon içinde yönetmelikler ve emirlere göre sistemi gözden geçirecek ve burada hükümlere uygun olarak, sisteme transferin koşullarını belirlemek için gerekli değişiklikleri önerecek.