Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Din yobazlığın sebebi mi, çözümün kendisi mi? | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Riyad İmam Muhammed Üniversitesinde öğretim görevlisi, İnsan Hakları Milli Meclisi üyesi, Viyana’da Kral Abdullah dinler arası diyalog merkezi üyesi

Dün Avusturya’nın başkenti Viyana büyülü bir beyaza büründü, zemheri soğuk rüzgar da termometrelerin eksi 13’ü göstermesine neden oldu. Bu şiddetli ve kasvetli soğuk havayı Kral Fahd Uluslararası Din ve Kültürler Arası Diyalog Merkezi’nde ‘Barış için Dinlerarası Diyalog: Barışçıl Yaşam ve Ortak Vatandaşlığın Güçlendirilmesi’ tabelasının yer aldığı bir toplantı salonunda yapılan diyaloğun ılık esintileri yumuşattı.

Değişik din ve mezheplerden kişilerin bu makaleyi okurken bu tür diyalog merkezlerinin ne faydası olduğunu soracağını, Dünyanın dini ve mezhebi savaşlardan ağır yaralar almışken birliktelik ve ortak yaşam konferanslarının düzenlenmesinin ne üreteceğini düşünebilir. Bazıları ise diyalog merkezlerinin sayısının yükseldiğini, birlikte yaşam konferanslarının her yerde çoğaldığını, buna karşın din öğretileri ve kutsal metin kisvesi altında yapılan terör eylemlerinin sayısının da arttığını da ileri sürecektir. Bu ve benzeri sorular hem önemli hem anlaşılabilirdir, ama soruların bu tür diyalog merkezlerinin ve birlikte yaşam konferanslarının gerçek hedeflerinin anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. Diyalog merkezlerinin ve konferanslarının dini ve etnik savaşların çözümü için sihirli değneği olmadığı doğrudur ama aynı anda dini çatışmaların kökünden çözümlenmesi için diyaloğun yumuşak bir güç olarak ortaya çıkmasının ve bunu gerçekleştirmek için bu tür merkezlerin ne denli elzem olduğunun anlaşılması ve insanların bunun farkında olması da gereklidir.

İşte tam bu da Kral Fahd Uluslararası Din ve Kültürler Arası Diyalog Merkezi’nin yerine getirdiği husustur. Zira, merkez, üç yıldır Arap Dünyasının değişik ülkelerindeki değişik dini kurumlarından ve değişik din ve mezheplere mensup yaklaşık 400 genci eğiterek diğerlerini eğitmelerini ve faal biçimde etkileşime girmelerini sağladı. Merkez, değişik din ve mezhep mensuplarının birbirinin mezhebini bilmeme ve ötekileri tanımamakla geçen yüzyılların birikimini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Bazı İslam ülkelerinde, hatta bazı ilahiyat öğrencileri ve entelektüeller arasında diğer dinlerin temsilcileri ve liderleriyle beraber olmayı ve buluşmayı istemeyenler de var. Bu kişiler ya buluşma ve diyalogların başarısından şüphe ederler, ya da ötekilerle yapılan diyaloga karşı çıkan kamu oyundan çekinirler veya diğerleri ile yaşamanın gerekli olmadığına inanırlar.

Tüm bu sebeplerden dolayı, Kral Fahd Uluslararası Din ve Kültürler Arası Diyalog Merkezi, diyalog meselesini gelecekte müfredata koymayı amaçlayan ve gelecekteki dini liderleri eğiten İslami ve Hristiyan kurumları desteklemektedir. Merkez Arap Dünyasında İslami ve Hristiyan Din ilimlerini öğreten okul ve kolejlerin networkunun kurulmasına öncülük etti ve bu husus konferansın açılış konuşmasında Merkezin Genel Sekreteri Faysal el-Muammir tarafından dile getirildi. Merkezin gelecekte Arap Dünyasında değişik dinlerin ve kültürlerin mensupları tarafından diyalog yapılması için eğitim müfredatı koyması bekleniyor.

Diyalog merkezleri ve birlikte yaşam konferansları elzem oldu, zira bu merkezler dini ve mezhebi çatışmalar için bir nevi itfaiye merkezleri gibi görev alıyor, ve dünyamızın bu kurumların daha fazlasına, çok daha fazlasına ihtiyacı var.