Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

“Dinler, ötekileştirici radikal ideolojilerle mücadele etmeli” | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Kahire: Velid Abdurrahman/Şarku’l Avsat

Singapur’da 8 Kasım’da sona eren “Çoğulculuk Dünyasında Dini Değerler” Konferansı, barışçıl olarak bir arada yaşama sistemindeki sorunlarını takip etmek, bir arada yaşama ve uyum kültürünü yayma konusunda etkin programlar oluşturmak için konferansın her sene düzenleneceğini duyurdu.

Singapur Müftüsü Dr. Muhammed Fatras, “Dinler, ortak kalkınmada barışçıl ve eşit ağırlıklı bir düzeyde olmalıdır. İzolasyon ve dışlama çağrısı yapan ötekileştirici radikal ideolojilerle mücadele etmelidir” ifadelerini kullandı.

“Müslüman Toplumlarda Barışın Güçlendirilmesi Forumu” ve “Singapur İslam Konseyi” tarafından düzenlenen, dini temsilcilerin ve akademisyenlerin geniş bir yelpazede katıldığı konferans, iki gün boyunca devam etti.

Singapur Devlet Başkanı Halime Yakup, Barışın Güçlendirilmesi Forumu’nun ve Şer’i Fetva Dairesi Başkanı Şeyh Abdullah bin Bai’nin rolüne övgüde bulundu. Yakup ayrıca, barış kültürünün inşasında ve birlikte yaşama değerlerinin pekiştirilmesinde Barışın Güçlendirilmesi Forumu Başkanı tarafından ortaya koyulan çabalara da dikkati çekti.

Müslüman Toplumlarda Barışın Güçlendirilmesi Forumu Başkan Yardımcısı Dr. Hamza Yusuf, Birleşik Arap Emirliği’ndeki (BAE) İslami İşler ve Vakıflar Genel İdaresi Başkanı ve Forum Genel Sekreteri Dr. Muhammed Matar el-Kabi, Forum Genel Sekreter Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Şeyh el-Mahfuz Bin Bai’yi içeren bir heyeti karşılaması sırasında Halime Yakub, yaptığı açıklamada, “Radikalizm, dünyanın birçok bölgesinde hüküm sürerken, BAE’nin, insanlık tarihindeki bu önemli anda böylesine iyi bir girişimi şaşırtmadı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dr. Muhammed Matar el-Kabi, konferansın ikinci gününde (dün) yaptığı açıklamada, “Hasta ruhların ‘çoğulculuk bahçesini’ bozmak için sunduğu bir bahanenin aksine din, hiçbir zaman bir yıkım aracı olmadı. Allah’ın birliğini ve bütünlüğünü göstermek istediği bu bahçe, birlik, merhamet ve bilgelik suyuyla çoğaltılan, insanlık ve birlikte yaşama değerlerini besleyen çoğulculuk bahçesidir” dedi.

“İçerisinde bulunduğumuz durum, insanlığı ortak savunma ve kader birliği ilkesine bağlı kalmaya çağırıyor” diyen el-Kabi, herkesin nefret ve şiddet selinde boğulmak üzere olduğunu belirtti. Müslüman Toplumlarda Barışın Güçlendirilmesi Forumu Genel Sekreteri, dünyanın önceliklerini düzenlemesi gerektiğini, çünkü bu davanın ben veya sen mantığına artık tahammül edemediğini vurguladı. Herkesin tehdit ve baskı altında olduğunu söyleyen Dr. Muhammed Matar el-Kabi, aynı şekilde herkesin çağın ve düzeninin doğasına uygun çözümler bulmak zorunda olduğunun altını çizdi.

El-Kai ayrıca, dinlerin, yaratıcı çözümler ortaya koyulması ve adalet, ekonomik kalkınma ve sosyal barış çerçevesinde azami ölçüde yatırım yapılması için bir araya gelme konusunda büyük bir zorlukla içi içe olduğunu belirtti. Genel Sekreter, bu taleplerin, net bir vizyon ile dünyanın birincil önceliği olması gerektiğini ve savaş kabusunun boş olduğunu söyledi. El-Kai, dinlerin tabileri arasındaki ilişkilerde, farklılıkların kabulünde ve ‘insana hizmet’ konusunda uzlaşı sağlamada yeni yaklaşımların benimsenmemesi halinde bunların elde edilemeyeceğini vurguladı.

Öte yandan Singapur Müftüsü, dinler konusunda başka bir meydan okumanın var olduğunu ve gelecek kurumların inşasına nasıl bir yatırım yapılabileceğini bilmediklerini belirtti. Dr. Muhammed Fatras, eşi görülmemiş bir teknolojik küreselleşmede alimlerin, gelecekteki zorluklara cevap vermek için nasıl bir hazırlık yapması gerektiğine dikkati çekti. Müftü, “Dinler, birlikte çalıştıkları sürece, insanları zenginleştirmede ve çoğulcu toplumun ortak yararına hizmet etmede etkili bir kaynak olabilir. Eğer daha uyumlu bir gelecek inşa etmeye gerçekten kararlıysak, bu noktada dinler, ortak kalkınmada barışçıl ve eşit ağırlıklı bir düzeyde olmalıdır. İzolasyon ve dışlama çağrısında bulunan radikal görüşlerle mücadele etmelidir” şeklinde konuştu.

Singapur Müftüsü Fatras, “Sürdürülebilir barış ve istikrar elde etmek için, barış ve uzlaşı rolüne dair artan bilinci güçlendirmeli, dini ve toplumsal kuruluşlarımızın kapasitelerini artırmalıyız. Tüm toplumsal örgütler, daha karmaşık bir dünya için hazırlanmalıdır. Ayrılık ve bölünmüşlük örneklerini göz önünde bulundurduğumuzda, “ortak davanın” gelişimindeki görevimizin, son derece kritik ve acil bir görev olduğunu hatırlayabiliriz. Bu durum, dini geleneklerimizin derinliklerine gömülmüş kaynakları ve ‘ortak davayı’ korumaya ihtiyacımız olduğu anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.