Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Dünya Bankası: Suudi Arabistan’ın reform programını ve yolsuzlukla mücadelesini destekliyoruz | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Suudi Arabistan’ın dünyadaki en iyi 20 reformist ülkeden biri olduğuna dikkat çeken Dünya Bankası, Suudi Arabistan’ın çeşitli alanlardaki ekonomik reform programını, destek kapasitesini ve yolsuzlukla mücadele projesini güçlendirmeyi amaçlayan 2030 Vizyonu’na olan desteğini vurguladı.

Dünya Bankası’nın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Bölge Müdürü Dr. Nadir Muhammed Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada, Krallık’ın ekonomisini ilerletmeyi, iş fırsatları yaratmayı ve gelişmeyi amaçlayan 2030 Vizyonu’nun iddialı bir reform programı olduğunu söyledi. Programın Krallık’ın yüzde 60’ını oluşturan yüzlerce genci kapsadığını belirtti. Dünya Bankası’nın yolsuzlukla mücadele için güçlerini artırma ve kurumları desteklemenin yanı sıra sosyo-ekonomik kalkınma, sağlık, eğitim, ulaşım, enerji ve su gibi birçok alanın bu programı desteklediğini kaydetti. Programın yalnız petrole dayanan alanları kapsamadığını, ekonomik çeşitliliği hedeflediğini vurgulayan Muhammed, Dünya Bankası’nın iş ortamını iyileştirmek ve yatırıma teşvik etmek için Suudi Arabistan hükümeti ile yakın işbirliği içinde çalıştığını belirtti.

Muhammed, “Bu ayın başlarında Suudi Arabistan ile olan bu ortak işbirliğinin olağanüstü sonuçlarını gördük. Dünya Bankası’nın 2017 İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda Krallık en iyi 20 ülkenin arasında. Ayrıca Suudi Arabistan, iş ortamını iyileştiren reformların uygulanması açısından yüksek gelirli ülkeler ve G-20 ülkeleri arasında ikinci sırada” dedi.

Dünya Bankası’nın KİK Bölge Müdürü Dr. Nadir Muhammed, Suudi Arabistan azınlık yatırımcılarını koruma konusunda önemli ilerleme kaydettiğini ve şu anda dünyada 10. sırada olduğunu işaret ederek, bu reformların Krallık’taki yatırımcılara güçlü bir mesaj vereceğini belirtti.

Muhammed, tüm bu sonuçların, Dünya Bankası’nın Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’na olan güvenini artırmasını sağladığına değindi. Ayrıca Suudi Arabistan’ın 2016 yılının çalışma ortamı ve yatırımını iyileştirmek için rekor sayıda reform gerçekleştirdiğini belirtti.

Riyad’ın 6 reform uyguladığını ifade eden Dr. Muhammed, bu sayının Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde bu yıl gerçekleştirilen en fazla reform sayısı olduğunun altını çizdi.

Bu reformlar, gelişmiş ülkelere kıyasla, Suudi Arabistan’ın kalkınma düzeyini daha fazla yükseltti. Dr. Muhammed, Suudi Arabistan’ın sadece bir yıldaki belirgin ilerlemesinin, Krallık’ın reform programına olan bağlılığının ve iş ortamlarını iyileştirip yatırıma yöneltmesinin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ayrıca bu reformların arka planında çeşitli devlet kurumlarının iyi bir şekilde koordine edilme çabasının bulunduğunu kaydetti. Muhammed, Suudi Arabistan’ın 2003 yılından bu yana 30 reform gerçekleştirdiğini belirterek, bunların 7’sinin ticari, 5’inin gayrimenkul, 4’ünün de kredi ile ilgili olduğunu ifade etti.