Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Rabıta’dan ABD ve İslam dünyası arasındaki medeniyet etkileşiminin sürmesi çağrısı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

ABD ve İslam dünyası arasındaki etkileşim ve iletişimin güçlendirilmesini amaçlayan “ABD ve İslam Dünyası Arasında Medeniyet Etkileşimi” konulu New York’ta düzenlendi. Dünya İslam Birliği (Rabıta) tarafından gerçekleştirilen organizasyona 56 ülkeden 450 alim ve düşünür katıldı. Sonuç bildirgesinde bir iletişim platformu kurulması ve iki taraf arasındaki medeniyet bağlarının güçlendirilmesi tavsiye edildi.

Kongre’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rabıta Genel Sekreteri Muhammed el-İsa, konuşmasında, İslamofobi, ırkçılık ve yabancı nefretine karşı, ABD ve İslam alemi arasında kapsamlı bir diyalogla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. “İki medeniyet arasında faydalı bir diyalog mekanizması için ortak değerlere vurgu yapılması büyük öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

İslam alemi ve ABD arasında, siyasi, ekonomik, insani ve ilmi yardımlaşma sayesinde yıllardır devam eden bir medeniyet etkileşimin varlığına dikkat çeken el-İsa, bu medeniyet ilişkisinin, medeniyetler çatışması fikrinin, ırkçılık ve nefreti beslediğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

“Ortak yaşam bilinci, herkesin aynı görüşü paylaşması anlamına gelmemektedir. Önemli olan farklılıklarımıza ve ihtilaflarımıza saygılı olmamızdır” diyen el-İsa, gerek ABD ve İslam aleminin ortak çıkarları gerekse dünya genelinde paylaşılan ortak çıkarlar için farklılık ve ihtilaflara rağmen ortak yaşamı ve karşılıklı anlayış ilkesinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. “Dünyaya yayılan kötülüğü bu şekilde etkisiz hale getirebiliriz. Karşılıklı iyilik, anlayış, inanç özgürlüğü ile dünya barışı sağlanabilir. Bunun içinde din, mezhep, ırk ve siyasi temelli ayrımcılığı terk etmeliyiz” ifadesini kullandı.

Kongreye iştirak eden Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İmam ve Hatibi Şeyh Abdurrahman el-Sudeys ise radikal fikirlere ve terörizme karşı yeryüzünün imarı ve iyiliğin yayılması için iletişim kanallarının işletilmesi gerektiğini vurguladı. Ortak insani değerlere tutunma halinde tefrikadan uzaklaşılacağını ve barışçıl diyaloğun başarılı olacağını söyledi.

Milletler arasındaki iletişim araçlarının insanlar arasındaki güveni tesis etmede önemli bir rol oynayacağına işaret eden el-Sudeys, Suudi Arabistan’ın adalet ve eşitlik ilkelerinin dünya genelinde güçlenmesi için medeniyet etkileşimine büyük önem verdiğini kaydetti.

Kongre’den uluslararası alana çağrı

“ABD ve İslam Dünyası Arasında Medeniyet Etkileşimi Kongresi” katılımcıları, medeniyet bağlarının güçlendirilmesi için uluslararası alana da tavsiyelerde bulundu.

Kongre’nin sonuç bildirgesinde okunan tavsiyelerde, radikal fikirlere karşı mücadele etmek ve toplumların bu fikirlerin etkisiyle birbirlerine karşı düşmanlık beslemesini engellemek için sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, basın kuruluşları ve cemiyetler arasında güçlü koordinasyon ve iletişim bağları kurulması gerektiği belirtildi.

Medeniyet ve kültür etkileşimi ve karşılık anlayış ilkesinin yerleştirilmesi için uzun vadeli stratejilere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilen bildirgede, toplumlar arası yardımlaşma ve sürekli kalkınma projelerinin desteklenmesi için gençleri radikal fikirlerden koruyacak bir barış ortamının sağlanması gerektiği ifade edildi.

İslam Alemi ve ABD ile resmi ve sivil kuruluşlar arasında güvenilir yardımlaşma ve iletişim ağları kurulması gerektiğine değinildi. Ayrıca uluslararası toplumun da insan onurunu ve hukukunu korumak, ortak yaşamı sürdürmek ve toplumların güvenliğini sağlamak için çabalarını artırması gerektiği vurgulandı.

Kongre katılımcıları, ABD ve İslam alemi arasındaki medeniyet etkileşiminin geliştirilmesine yönelik çabaların memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz tarafından, Riyad’da gerçekleştirilen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yanısıra birçok devlet başkanının katıldığı Arap-İslam Zirvesi’nde öne sürülen, “Radikalizme Karşı Mücadele Koordinasyon Merkezi” fikrini de desteklediklerini bildirdi.