Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Dünya’daki aç insan sayısı 821 milyona ulaştı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı rapora göre, dünya genelinde açlık çeken insanların sayısı 821 milyona ulaştı. 2017 yılında dünyada her 9 kişiden 1’i yeterli beslenemedi.
Raporda, dünyadaki açlık seviyesinin son üç yılda yükselişe geçtiği belirtildi.

Dünya genelinde açlık artıyor

BM açlık oranın ilk kez bu kadar yüksek seviyelere çıktığını belirtti. Ayrıca kuraklık ve sel gibi olumsuz durumdan kaynaklanan sıkıntılarda bu durumun artmasına sebep oluyor.

Dünyada Beslenme ve Gıda Güvenliği’nin Durumu adlı raporda, beş yaşından küçük 151 milyon çocuğun, küresel toplamın yüzde 22’sinin büyümesinin yetermiz beslenme nedeniyle olumsuz etkilendiği vurgulandı. Raporda, besleyici gıdalara erişimde yaşanan zorluğun dünyadaki obezite sorununu da kötüleştirdiği ve her sekiz yetişkinden biri anlamına gelen 672 milyon kişinin obez olarak sınıflandırıldığı vurgulanıyor.