Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Ebu Gayt’tan BM Genel Sekreteri Guterres’e, Filistin mektubu | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres’e, İsrail’in, Filistinli çocuklara uyguladığı politikaların, BM Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırı olduğunu belirten bir mektup gönderdi. Mektubun içeriğine Şarku’l Avsat ulaştı.

Ebu Gayt, mektubunda, Kuveyt Emiri ve Arap Devletleri Ligi himayesinde, 12-13 Kasım’da Kuveyt’te gerçekleştirilen, İsrail’in BM Çocuk hakları sözleşmesini ihlal etmesi nedeniyle Filistinli çocukların yaşadığı acıların ele alındığı uluslararası konferanstan bahsetti.

Ebu Gayt, konferansta Filistinli çocukların işgal altındaki bölgelerde yaşadıkları sıkıntılar, İsrail makamlarının eliyle maruz kaldıkları kötü muamele ve işgal nedeniyle karşılaştıkları sert şartlar yüzünden yaşadıkları sıkıntıya dikkat çekti.

BM ajansların ve programları; UNICEF, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA), UNESCO, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) tam katılım sağlayacağı bu önemli konferansa ilişkin hazırlıklar on ay önceden başladı.

Ebu Gayt, “Maalesef, bu ajansların ve programların çoğu konferansa ya da herhangi bir faaliyete katılmadı. Programa katılmadıklarına dair herhangi bir açıklama da getirmedi. Konferansta yalnızca BMMYK ve UNRWA mevcuttu ancak uygun seviyede değildi. UNRWA ise üst yönetimiyle yaptığı yoğun çaba neticesinde katıldı.”

Genel Sekreter Ebu Gayt, Bu kayda değer yokluğun, hükümetlerin temsilcileri, sivil toplum ve en önemlisi, sıkıntılarından bahsetmeye gelen Filistinli çocuklar da dahil olmak üzere konferansta bulunan herkes için bir kaygı kaynağı olduğunu belirtti. Ayrıca, ilgili BM Birimleri ve Programları tarafından bu tür davranışlar için muhtemel siyasi nedenlerle ilgili endişelerini de dile getirdi.

Ebu Gayt, Guterres’e gönderdiği mektupta şu ifadeler yer verdi; “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde öngörüldüğü gibi, BM’nin genel olarak Filistin halkının insan hakları konusundaki kararlarının sıkı bir şekilde uygulaması, BM kurumlarının ve programlarının sorumluluklarının altını çizmek, özellikle de Filistinli çocukların insan haklarını geliştirmek ve korumak ve bu konuda dikkatinizi çekmek için yazıyorum… Bu sorumlulukların yerine getirilmemesi, uluslararası toplumun Filistin halkının insan hakları konusundaki kararlılığını etkileyecektir.”