Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Eğitimde eşitlik zengin ülkelerde de sağlanamıyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

New York/Ali Berada

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından kısa süre önce yayınlanan bir raporda zengin ülkelerde yaşamanın kaliteli eğitime ulaşmada eşitlik sağlamayacağı vurgulandı. Daha az zengin ülkelerdeki çocukların ulusal kaynak eksikliğine rağmen okullarda genellikle daha iyi performans gösterdiğine dikkat çekilen raporda tüm ülkelerde “kız çocuklarının test okumada erkek çocuklarından daha iyi olduğu” belirtilid.

UNICEF’in Floransa’daki Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Priscilla Idele yaptığı açıklamada raporun bütün ülkelerde eğitimde mükemmellik standartlarının yakalanabileceğini ve nispeten düşük seviyede eğitim eşitsizliğinin sağlanabileceğini ortaya koyduğunu söyledi. Ancak bununla birlikte zengin ülkelerin dezavantajlı ailelerin çocukları için geride kalma ihtimalleri yüksek olması sebebiyle konuyla ilgili adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

UNICEF Araştırma Merkezi tarafından yapılan ve “Adil Olmayan Bir Başlangıç: Zengin Ülkelerdeki Çocukların Eğitimindeki Eşitsizlik” başlığını taşıyan araştırma, Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi 41 ülkeyi kapsıyor. Çalışma ile söz konusu ülkelerde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde verilen eğitimin yanı sıra ebeveynlerin eğitim durumu, göçmen kökenli olmak, cinsiyet farklılıkları ve okul türü gibi etkenlerden hangilerinin eğitimde eşitsizliğe yol açtığı araştırıldı.
Ülkelerin farklı eğitim aşamalarında farklı derecelerde eğitim eşitsizliğine sahip olduğu belirtilen rapora göre İrlanda ve Slovenya, okul öncesi eğitim eşitliğinde en yüksek oranlara olmalarına rağmen ilk ve orta dereceli okullarda eğitim eşitliğinin en az olduğu ülkeler arasına girdiler. Fransa da aynı şekilde okul öncesi eğitimde en iyilerden biri sayılırken ortaokul ve lisede eğitim eşitliğinin en zayıf olduğu ülkeler arasında yer aldılar. Hollanda 15 yaş grubu çocuklar arasında eğitim eşitliğinin en fazla olduğu 38 ülke arasında 36’ıncı olurken Letonya, İrlanda ve İspanya da ilk üçte yer aldı.

Raporda incelenen bütün ülkelerde ebeveynlerin eğitim ve sosyal durumunun 15 yaş altı çocukların eğitimdeki başarısını etkilediğine, yüksek eğitim alan çocukların daha iyi bir eğitim alma şansının daha yüksek olduğuna dikkat çekildi. Bununla birlikte araştırmada göçmen kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı 25 ülkeden 21’inde 15 yaş altı ilk kuşak göçmen çocukların, göçmen olmayan akranlarına nazaran daha düşük eğitim performansı gösterdiği ortaya konuldu. 15 ülkede ise göçmen kökenli olanlar ve olmayanlar arasındaki farkın ikinci kuşakta da devam ettiği saptandı. Ancak rapor Avustralya ve Kanada’da ikinci kuşak göçmen çocukların göçmen olmayanlara kıyasla daha başarılı olduğunu gözler önüne serdi.

Araştırmadaki bir diğer önemli bulguya göre ise Litvanya, İzlanda ve Fransa okul öncesi eğitimde eşitlik açısından tüm ülkeler arasında en üst sıralarda yer alırken, Türkiye, ABD ve Romanya’nın son sıralarda yer alması oldu. İlkokulda eğitimde eşitlik açısından Hollanda, Letonya ve Finlandiya en iyi ülkeler olurken, aynı yaş grubunda eğitim eşitsizliğinin en çok görüldüğü ülkelerin başında Malta, İsrail ve Yeni Zelanda olduğu kaydedildi.
15 yaş grubu çocuklar arasında eğitim eşitliğinin en fazla olduğu ülkelerin Letonya, İrlanda ve İspanya olduğu vurgulanan raporda buna karşılık, Malta, Bulgaristan ve İsrail’de aynı yaş grubundaki çocukların eğitimde eşitlik imkanı yakalayamadıkları belirtildi.

Tüm çocuklar için adil bir başlangıç sağlamanın hem eşitlik hem de sürdürülebilirlik açısından çok önemli olduğu vurgulanan raporda, sorunların kaçınılmaz olduğu ancak bir takım politikalarla şekillendirilebileceği vurgulandı. Araştırmayı yürüten uzmanlar, erken çocukluk döneminde kaliteli eğitim alınmasını sağlamak için tüm çocukların okul öncesi eğitim almasının desteklenmesi, toplumsal ve ekonomik eşitsizliğin azaltılması ve eğitimde cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.