Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

El-Ezher ve Brezilya teröre karşı birlikte mücadele edecek | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Kahire/Velid Abdurrahman

El-Ezher Üniversitesi ve Brezilya hükümeti, terör ve radikal dincilikle mücadele çerçevesinde İslam’ın doğru anlatılması için İslami kurumları ve medyayı desteklemeye yönelik işbirliği anlaşması yaptı.

Brezilya Devlet Başkanlığı Siyasi İlişkiler Bakanı Carlos Marun, Brezilya’yı ziyaret eden Ezher Vekili Prof. Dr. Abbas Şuman ile görüşmesi sırasında dün yaptığı açıklamada, “Doğru zamanda yapılmış bir ziyaret. Böylece son dönemde radikal grupların Müslümanlar hakkında kötü bir imajın çizilmesine sebep olan medya yayınlarının ardından Brezilya Müslümanlarına karşı artan habis fikirleri ortadan kaldırmak için birlikte çalışabiliriz. Brezilya, hiç kimsenin ayrımcılığa maruz kalmadan birlikte yaşadığı bir ülkedir. Ancak son dönemde böyle bir durum ortaya çıktı. Yine de ortak çalışmalarla bu durumu ortadan kaldırabiliriz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ezher Vekili Prof. Dr. Şuman, İslam’ın barış dini olması sebebiyle şiddete başvuran radikal grupların, hiçbir şekilde İslam’ı temsil etmediğine işaret ederek, Müslümanların ayrımcılığa uğramadığı ve özgürce yaşadığı bir ülke olması sebebiyle Brezilya’yı takdir etti.

Brezilya ve El-Ezher arasındaki işbirliğinin İslam hakkındaki yanlış anlamaları ortadan kaldıracağına dair herhangi bir şüphesi olmadığını dile getiren Ezher Vekili, medyanın Brezilya’da ılımlı bir yaklaşım benimseyen İslami kurum ve kuruluşlara daha fazla yer vermesi gerektiğini vurguladı.

Brezilya Diplomasi Enstitüsü Başkanı José Estanislao do Amaral Souza Neto ile yaptığı görüşme sırasında, “İslam barış dinidir ve tüm biçimleriyle şiddeti reddeder. Dünyada barışın sağlanması için farklı dinlere mensup insanlar arasında iletişim kurulması önemli. Herkes barış içinde birlikte yaşamalı. Bütün Müslümanlar şiddet ve radikalizmin tüm dinlerde suç olduğuna ve radikal söylemlerin hiçbir dini temsil edemeyeceğine inanır” açıklamalarında bulundu.

El-Ezher’in dünyaya barışın gelmesi için tüm dinlerden insanların iletişime geçmesinin önemli olduğuna inandığını belirten Prof. Dr. Şuman, bu nedenle, Vatikan ve Dünya Kiliseleri Konseyi (WCC) ile devam eden toplantıların da kanıtladığı üzere diyalogun tüm dinler arasında yayılması ve devam ettirilmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

Dünyanın en eski ve en büyük üniversitesi olarak el-Ezher’in tüm dinlere saygı duyduğunun altını çizen Prof. Dr. Şuman, el-Ezher’in İslami hoşgörü, ılımlılık, sevgi, saygı ve ötekileştirmeme noktasında gerçek bir referans olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Brezilya Diplomasi Enstitüsü Başkanı Jose Estanislao do Amaral Souza Neto, 2003 ile 2015 yılları arasındaki zor süreçte, Suriye’de büyükelçilik görevini yürüttüğünü hatırlatarak, sık sık Brezilya’ya iltica talebi aldığını, ancak gelenlerin dinini hiç sormadıklarını belirtti. Birlikte yaşamak için yalnızca işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Brezilya eski Şam Büyükelçisi José Estanislao do Amaral Souza Neto, Brezilya Diplomasi Enstitüsü’nün, altı yıl boyunca Brezilya’da İslami Kurumlar Birliği ile işbirliği yaparak, İslam dinini öğreten eğitimler verdiğine dikkat çekerek, kendileri için şaşırtıcı olanın öğrencilerin üçte birinin Arapça öğrenmeyi talep etmeleri olduğunun altını çizdi.

Helal ürün endüstrisi

Bu arada toplantıda, Mısır’ın helal gıda ürünlerinin en büyük ihracatçısı Brezilya’da helal ürün endüstrisine yönelik gelecekteki işbirliğine dair detaylar da görüşüldü. Bununla birlikte Prof. Dr. Şuman, Brezilya’daki kesimhanelerden birini ziyaret ederek, buradaki kesimlerin İslami usullere uygun olup olmadığını yerinde inceledi. Prof. Dr. Şuman, el-Ezher Üniversitesi Şeyhi Dr. Ahmed Tayyib’e, Müslümanların büyük bir kesimini ilgilendiren helal gıda endüstrisine dair geniş bir vizyon hazırlamasına yardımcı olmak üzere izlenimleri ile ilgili kapsamlı bir rapor sunacak. Ayrıca yeterli güveni kazanmadan kazanç sağlamak isteyen ya da helal gıda sektörüne yönelik kontrollerin olduğunu bilmeyen birçok kurumun helal gıda alanına girişinin ardından bu endüstrinin genel güvenilirliğine dair gözlemlerini iletecek.

Diğer yandan Prof. Dr. Şuman, helal gıda endüstrisinde kapsamlı kontrollerin sağlaması için el-Ezher’in Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yapma hazırlığı içinde olduğunu vurguladı.