Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Eskilerin demokrasisinden bir nebze | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Vefayatül Ayan kitabında geçen Halifeler ve hilafetle ilgili bir menkıbeyi okudum, size anlatmak isterim. Emevi Halifesi Hişam Bin Abdülmelik Mekke’ye hacca gittiğinde yanındakilere Hz. Muhammed’in sahabelerinden birini getirmelerini istemiş, maiyetindekiler ‘Ey müminler Emiri, hepsi öldü’ deyince, Halife ‘Tabiilerden birini getirin, o zaman’ demiş ve maiyetindekiler Yemenli Tavus adındaki tabiiyi huzura çağırmışlar. Yemenli Tavus halifenin huzuruna gelince ayakkabısını halının önüne çıkarmış, halifeye müminlerin emiri hitabıyla hitap etmeksizin ve saygı ifadesi olan büyük oğlunun adıyla ‘Ebu Muaviye’ demeden selam vermiş, izin almadan oturmuş ve en sonunda da ‘Nasılsın, ey Hişam?’ diye sormuş.

Halife, Tavus’u öldürmek isteyecek kadar hiddetlenmiş, ama kimseye kötülük etmenin yasak olduğu Haremi Şerifte (Kabe’de) olduğunu hatırlamış ve Tavus’a ‘Ey Tavus, niye böyle yaptın?’ diye sormuş. Tavus ta ’Ne yapmışım?’ diye sorunca, Halifenin kızgınlığı artarak ‘ayakkabını halımın önünde çıkardın, Müminlerin emiri diyerek selamlamadın, saygı ifadesi olarak beni Ebu Muaviye diye çağırmadın, iznimi almadan önüme oturdun ve Nasılsın, ey Hişam’ diye sordun.

Tavus Halifeye şu şekilde cevap verdi: Ayakkabımı halının önünde çıkarmama gelince, Aziz Allah’ın önünde günde beş defa çıkarıyorum, ne bana kızıyor, ne de karşı çıkıyor. Müminlerin emiri diye selam vermedim, zira müminlerin tümü senden ve halife olmandan razı değil, sana öyle deseydim yalancı olurdum. Arap adeti olduğu üzere sana Ebu Muaviye demedim, çünkü yüce Allah peygamberlerine adıyla hitap etmiş ve ey Davut, Ey Yahya ve ey İsa demiş, ama düşmanına ‘Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu.’ demiş.

Yemenli Tavus: ‘Önüne oturmama gelince, Müminlerin emiri Ali Bin Abi Talib’in ‘Cehennem ehlinden birini görmek istersen, etrafında insanlar ayaktayken, kendisi oturan birine bak’ dediğini duydum, oturmam da ondandır’ şeklinde devam etmiş.

Tavus’un bu son cümlesinin Halife Hişam’ı sarstığını tahmin edebilirim. Zira, kitapta halifenin Tavus’a bakarak nasihat istediği, Tavus’un ise kendisine ‘Müminlerin emiri Ali bin Ebi Talib’in cehennemde sütunlar büyüklüğünde yılanlar ve katırlar büyüklüğünde akrepler var, adaletle hükmetmeyen yöneticileri ısırır dediğini işittim’ dediği yazılıdır.

Bu nasihattan sonra Tavus halifeden izin istemeden kalkmış gitmiş, halife de kendisini ne durdurmuş, ne de maiyettekilerden birinden durdurulmasını, cezalandırılmasını veya öldürülmesini istemiş.

Yukarıda yazdığım gibi, Bu anekdot Vefayatül Ayan kitabında okudum, içeriğini beğendim ve sizinle paylaşmak istedim.