Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Ev hanımı iktidarda | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Epey çaba harcadıktan sonra, Angela Merkel Almanya’da hükümeti yönetmeye devam edebildi. Bu, kazandığı, Alman hükümetinin başkanlığını yaptığı ve kendisini AB liderliğinin en önemli isimlerinden biri haline getiren dördüncü zaferi oldu.

Kuşkusuz, Angela Merkel iktidara gelen ilk kadın değil zira; kadın egemenliği altında İsviçre, Norveç, Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Malta, Nepal ve Şili gibi birçok ülke var. İslam dünyasında dahi Şeyh Hasina Vecid birkaç yıldır Bangladeş hükümetine başkanlık ediyor. Bu, dikkat çeken bir fenomen. Daha önce dünya liderlik yapan kadının varlığına bu denli tahammül etmezdi.

İktidara gelme konusundaki eril egemenlik Margaret Thatcher’ın erkek rakibi Ted Heath’i yenmesi ve birkaç yıl boyunca iktidarda kalmasıyla kırıldı. Margaret Thatcher’ın başarısı, erkeklerin kendileri için koyduğu iktidarı tekelleştirme kuralı halkasını kırdı. Bu zafer dikkat çeken özel bir olaydı. Hiçbir politikacıya İngiltere’nin başındaki Margaret Thatcher kadar lakap takılmamıştır. Okuldaki sınıf arkadaşları kendisine ‘Burnu havada arkadaş’, Ruslar kendine ‘Demir Leydi’ sıfatını yakıştırmış, Fransızlar tarafından “Bakkalın kızı” olarak adlandırılmışken, İşçi Partililer kendisine ‘İmtiyazların koruyucusu’ lakabını takmış ve partisi kendisine ‘İtaat edilen hanımefendi’ olarak tanımlanmıştır.

Bence, Margaret Thatcher’e en uygun lakap ‘Ev hanımıdır’. Bu lakap birçok önemli nesnel gerekçeler için kendisine uymaktadır. Margaret Thatcher bir kadındı ve bir kadının aile ve ev bakımı için içgüdülerine sahipti. Erkek çiftçilik yapar, ekin eker, savaşa gider, maceraya atlar, kavga yapar, öldürür ve ölür, kumar oynar ve her yeri arşınlar. Çocuklar ise top oynar, sinemalarda boy gösterir, aşık olurlar ve maceraya atılırlar. Bu, erkeklerin dünyasıdır. Kadınlar ise evde aile işleri yürütür. Adamının dönüp masada akşam yemeğini hazır bulmasını sağlar.

Margaret Thatcher bir İngiliz kadınıdır ve İngiliz dünyasında, son yıllara kadar, ‘Ev hanımlığı’ bir meslek ve sanat sayılıyordu. Erkekler tarafından yıllarca süren siyasi kaostan sonra İngiliz evini yıktıran çeşitli politik, emek, sosyal ve ekonomik deneylerden sonra, ev, mutfak ve kilerdeki içgüdüsel dikkati ile durumu kurtarmak için evi ev hanımına teslim ettiler. İçgüdüsel diyorum, zira; Thatcher’ın ne Churchill gibi bir general, ne de Atley gibi idealist, ne de McDonald’s gibi filozof olmadığı bilinir. Pazar ekonomisini bir teori ve felsefe olarak değil de, ev işlerinin bir bölümü ve envanter defterinin tutulması konusunda bir ders olarak takip etti. Fransızların kendisine “Bakkalın kızı” adını takmaları şaşırtıcı değildi. Ancak, bakkalın kızı sayesinde İngiltere, erkeklerin neden olduğu nakit açığını 550 milyon pounddan sadece 15 milyon pounda düşürmeyi başardı. İşte bu, kadının takip ettiği politik ekonomiydi. Bu şekilde Thatcher, kadınların yönetişimi devralmak için alanın önünü açtı. İngiltere’deki yolunu takip edenlerden biri de halefi Theresa May İngiltere’de aynı yolu takip etmekte…