Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Fas, 6 valiyi görevlerinden alarak disiplin kuruluna sevk etti | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Fas Kraliyet Mahkemesi, dün Kazablanka’da dün altı valiyi görevden alarak disiplin kuruluna sevk ettiğini duyurdu Mahkeme ayrıca disiplin kuruluna gönderilmek üzere 86 memurun da görevlerinin askıya alındığını kaydetti.

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit kararın Kral 6. Muhammed’in disiplin uygulamaların yönelik verdiği talimat üzerine alındığını açıkladı.

Gözlemciler, oluşan durumun Huseyma’daki ”Akdeniz Feneri” projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında yaşanan eksikliklerden kaynaklandığını belirtti. Bakanların ve bakan yardımcılarının yaşadıklarını “siyasi deprem” olarak nitelediler.

Açıklamalar disiplin işlemlerinin görevlerini ve mesleki yükümlülüklerini yerine getiremediği kanıtlanan tüm kişileri kapsadığı yönünde. Atılan adımların, anayasal ilkelerin uygulanması çerçevesinde memurların çalışmalarının takibine ve yürütülen soruşturmalar neticesine dayandırıldığı kaydedildi.

Soruşturmalar neticesinde çeşitli kademelerdeki memurların sorumluluklarını yerine getirmedeki eksikliklerinin saptandığı belirtildi. Bu kapsamda 6 kamu görevlisinin, 6 il müfettişinin, 28 bölge liderinin, 122 komutanın ve 17 yetkilinin görevlerinin durdurulduğu ifade edildi. Açıklamada, Kral 6. Muhammed’in konuyla ilgili gerekli yasal önlemlerin alınması yönünde talimat verdiği belirtildi.

Soruşturmalar sürüyor

Fas Kralı 6. Muhammed, dün Kazablanka’daki Kraliyet Sarayı’nda Kraliyet Danışmanı Fuad Ali el-Himma’nın da katılımıyla Başbakan, İçişleri Bakanı ve Yüksek Hesap Konseyi başkanları ile görüştü.

Toplantıda Kral 6. Muhammed’in 24 Ekim’de verdiği talimatlar görüşüldü. Söz konusu talimatların, çeşitli kademelerdeki görevliler konusunda Yüksek Hesap Konseyi tarafından bölgesel yatırım meclislerinin çalışmalarını ve İçişleri Bakanlığı’nın ulusal düzeyde yürüttüğü incelemeleri içerdiği belirtildi. Bu bağlamda bölgesel yatırım meclislerinin çalışmalarının değerlendirilmesi ile ilgili Yüksek Hesap Konseyi tarafından hazırlanan ve soruşturmanın özetini içeren bir rapor sunuldu.

İlgili birçok kurum tarafından yürütülen araştırmalara göre Başbakan’ın 9 Ocak 2002 tarihli kraliyet mektubunda belirlenen ve söz konusu meclislerin görevlerini tamamlamasını engelleyen bazı düzensizliklerin varlığını kanıtladı.

Açıklamada bu meclislerin her ne kadar anlaşmalar çerçevesinde hareket etseler dahi yatırımcılara uyum sağlamak ve yardımcı olmak konusunda gerekli sorumluluklarını yerine getirmedikleri ifade edildi. Bu durum sonucunda takip yetersizliği, yatırım ve tarafların ekonomik nitelikleri konusunda güncellenmiş verilerin yetersizliği ve çalışmaların düzgün yürütülmemesi gibi sorunlar ortaya çıktığı vurgulandı.

Söz konusu raporda yatırım teşvikiyle ilgili ulusal programın sürekli izlenmesini sağlamak için 2002 yılı Kraliyet mektubunda yer alan komitenin faaliyete geçirilmesi önerildi. Komite, yatırım reformunun uygulanması için gerekli bazı prosedürleri hazırlamak ve uygulamalarını takip etmekle sorumlu kılındı.

Fas Kralı, Başbakan’a bölgesel yatırım merkezlerinin yenilenmesi ve yatırı ile kalkınmaya teşvik konusunda eğitilmesi talimatını verdi. Fas Kralı 6. Muhammed ayrıca ulusal ekonominin sunduğu büyük yatırım potansiyelinden yaralanma ve Fas’ın gelişime uyum sağlama konularında Kraliyete öneri sunması için iki ay boyunca farklı sektörlerle ve Yüksek Hesap Konseyi ile çalışmasını istedi.

Açıklamada, Fas Kralı’nın ülkedeki yerel ve ulusal kalkınmanın getirdiği güçlüklerin ortadan kaldırılması için bu merkezlerin yöneticilerinin ve faaliyet gösterdiği çevrelerin yapısına dikkat edilmesi gerektiği hususunda tavsiye verdiği ifade edildi. Emanet edilen görevlerin üstlenilmesi konusunda eğitilmelerini istediği kaydedildi.

Fas Kralı ayrıca bölgesel yatırım merkezlerinin dikkatini küçük ve orta ölçekli işletmelere çekilmesinin gerekliliğini, bu merkezleri takip etme, taleplerini dinleme ve böylece karşılaştıkları engellerin aşılmasına katkıda bulunulmasının gerekliliğini vurguladı. Kalkınma ve istihdam olanaklarının geliştirilmesindeki rolün ve önemin göz önüne alınarak merkezlerin çalışmalarının küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerle aynı çıkarları içermesi gerektiğini söyledi. Fas Kralı 6. Muhammed, söz konusu merkezlerin gelişmelerinin sağlanması gerektiğini kaydetti.