Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Fas Başbakanı: Sosyal politikalara yönelik benzeri görülmemiş önlemler alacağız | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, vatandaşların meşru beklentilerine cevap vermek ve yaşam koşullarını denge ve sosyal istikrar ışığında geliştirmek için çeşitli sosyal programların uygulanmasına devam edileceğine dair söz verdi.

Dün, Temsilciler Meclisi’nde aylık olarak gerçekleştirilen bir oturum sırasında açıklamalarda bulunan Osmani, yoksulların ve orta sınıfın yararına olacak şekilde sosyal korumayı teşvik etmek için hükümet tarafından cesur ve benzeri görülmemiş önlemler alındığını söyledi. Osmani, hükümetin 2019 mali yasa tasarısı ile başta eğitim, öğretim ve sağlık alanları olmak üzere sosyal sektörleri desteklemeye devam edeceğini belirtti. Önlemler paketi hususunda kararlı olduğunu ifade eden Başbakan Osmani, konut sahibi olmayı kolaylaştırmayı ve sosyal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması hususlarına ehemmiyetle eğildiğini kaydetti.

Vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeye odaklanacağız

Hükümetinin sosyal sektörlere verdiği önemi dile getiren Osmani, hem gerekli finansal kaynakların tahsis edilmesi düzeyinde, hem de yapısal reformlar ve kamu politikaları düzeyinde vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeye odaklandıklarını belirtti. Osmani, Kraliyet direktiflerinin uygulanması çerçevesinde, kesin ve nesnel standartlar ile bunları sağlayacak modern teknolojilere dayalı entegre bir sistemi benimseyerek, sosyal koruma programlarının yönetimini geliştirmenin ve söz konusu programların verimliliğini artırmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Osmani, ortak bir sosyal kaydın oluşturulacağını belirterek, böylece sosyal programlardan yararlanmaya uygun kişilerin kesin ve objektif kriterler ile belirlenebileceğini kaydetti.

Hükümetin 12 ve 13 Kasım tarihlerinde sosyal koruma hususunda ulusal bir münazara düzenlemeyi planladığını açıklayan Osmani, bununla entegre ve ortak bir sosyal politika için ulusal bir stratejinin benimsenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Nüfusa yönelik yardımlar kademeli olarak iyileştirilmeli

Osmani, sosyal koruma sistemini geliştirmeye yönelik eylem planının dört temel hedefe dayandığını belirterek, söz konusu hedeflerin, “entegre ve birleştirilmiş bir sosyal koruma politikasının geliştirilmesi, temel sağlık sigortası sisteminin getirilmesi, zor yaşam koşulları altında yaşayan nüfusa yönelik yardımların kademeli olarak iyileştirilmesi ve sosyal koruma kurumları tarafından sağlanan sosyal hizmetlerin kalite standartlarına uygun olarak geliştirilmesi” olduğunu söyledi.

Osmani, planın “temel sağlık sigortasının genişletilmesi düzeyinde kademeli olarak uygulanacak bir dizi önlem ve pratik tedbirler içerdiğini” belirterek sözlerini sürdürdü.