Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Fas Başbakanı: Yapay çatışmalar Afrika Kıtası’nda birliği engelliyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Fas Başbakanı Sadeddin El-Osmani, ‘yapay’ olarak nitelendirdiği çatışmaların Afrika Kıtası birliğinin önünde engel teşkil ettiğini ve yaşanan büyük değişimlerin Afrika ülkelerinin ‘çeşitli zorluklara uyum sağlamaları ve bunlara doğru yanıt vermelerini’ gerektirdiğini söyledi.

Osmani, önceki gün Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da ‘Afrika Birliği’nde Kurumsal Reformlar’ temasıyla düzenlenen 11. Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi’ne katıldı.

Fas Başbakanı, Birlik üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, “Hem barış ve istikrar düzeyinde hem de çevre düzeyinde kendisini tüm şiddetiyle hissettiren sorunlar, ekonomik ve sosyal kalkınmayı ertelenmesi mümkün olmayan önceliğimiz haline getirmiştir” dedi.

Afrika Birliği’nde reformun Kıta’daki barış ve istikrarın güçlendirilmesinden geçtiğini belirten Osmani, “Fas Krallığı başından beri, Afrika Birliği’nde, kıtada barış ve istikrarın geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir yaklaşıma dayanan kurumsal reform vizyonuna destek sundu. Majesteleri Kral 6. Muhammed, bu güçlü desteği bizzat Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ve Afrika Birliği Dönem Başkanına iletmiştir” diye konuştu.

Osmani, açıklamasının devamında, “Afrika Birliği’nde gerçekleştirilecek kurumsal reformlar, halkın ihtiyaçlarına etkin bir şekilde cevap verebilecek esnek faaliyetler yoluyla, kıtadaki gelişimin gidişatını, öncelikle kapsamlı ekonomik ve sosyal dönüşüm programlarına dayalı olarak planlamayı amaçlamalıdır. İkinci olarak, kurumsal reformlarla bölgesel entegrasyon hedeflenmelidir. Örneğin kıta düzeyinde bölgesel kalkınmayı sağlamak için yeni kutupları desteklemek gibi” dedi.

Osmani’ye göre Afrika Birliği’nde yapılacak reformlar aynı şekilde, ‘Altyapı ağlarının parçalanmasının önlenmesini, enerji arzının güçlendirilmesini, temel malzemelerin rekabet edebilirliğinden yararlanarak bir üretim stratejisinin geliştirilmesini ve Afrika vatandaşı yararına hareketlilik ve entegrasyonun kolaylaştırılmasını’ hedeflemelidir.

Fas Başbakanı, Afrika Birliği’nde kurumsal reformlara olan ihtiyaç nedeniyle ‘toplantının bunu ele almak için iyi bir fırsat olduğunu’ ve ‘Afrika Kıtası’nın bu konuda birçok yönden gecikmesi sebebiyle kapsamlı bir yaklaşımın izlenmesi’ gerektiğini vurguladı.