Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Fas Dışişleri Bakanı Burita’dan Afrika’da etkili reform çağrısı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

New York: Kazablanka/Şarku’l Avsat

Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır Burita, New York’ta Afrika Birliği’ne (AU) bağlı Barış ve Güvenlik Konseyi’ne etkili reformlar yapma çağrısında bulundu.

Burita, Fas’ın “Konsey’in bugün Afrika’nın karşı karşıya olduğu birçok güvenlik sorununun çözümüne etkin bir şekilde katkı sağlayabileceğine” inandığını belirtti. Ancak bu potansiyelin gerçekliğe dönüşmesinin, “daha esnek bir organizasyonu geliştirebilecek güçlü ve etkili bir Konsey oluşturma” ve “Afrika’da barış ve güvenlik konularında yeni bir yönetimin güçlendirilmesi” amacıyla Barış ve Güvenlik Konseyi’nden gerçek bir reform istediğini belirtti.

AU Barış ve Güvenlik Konseyi bakanlar toplantısı konuşması, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 73. oturumu kapsamında düzenlendi.

Nasır Burita, yaptığı açıklamada, “Kıtamızdaki güvenlik durumunun tanımı karışık değil. Kaydedilen ilerlemeye rağmen Afrika’da barışa ulaşmak için yapılması gereken çok şey var. Ancak kıtamızı uluslararası sahnede büyük güçlerin mevzilerine yükseltmek için gerekli olan potansiyel ve niteliklere sahibiz” ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede Burita, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame’nin “üyeleri gözden geçirerek, çalışma yöntemlerini güçlendirerek ve üye devletler için daha fazla marj sağlayarak kapsamlı bir reform çağrısında bulunan” raporuna atıfta bulundu.

Faslı Bakan Burita, bu reformun, yenilikçi stratejik vizyonların oluşturulmasını, üye devletlerin gündemi sahiplenmesini, Konseyin çalışmalarını ve kararlarını herhangi bir uluslararası veya bölgesel kuruluşta olduğu gibi güçlendirmesi, AU Barış ve Güvenlik Konseyi’nin siyasi sömürüyü engellemeye yönelik girişimlerin devam ettirilmesini kapsadığını söyledi.

Bakan, bu ruhla birlikte Fas’ın geçtiğimiz mayıs ayında gerekli verimlilik eksikliğini, tutarsız süreçleri ve çalışma yöntemlerinin eksikliğini ortaya koyan “Barış ve Güvenlik Konseyi çalışma yöntemlerini geliştirme” konulu bir sempozyum düzenlediğini hatırlattı. Burita, bu durumun, katılımcıların Barış ve Güvenlik Konseyi çalışmalarının etkinliğini ve verimliliğini artıracak öneriler ortaya koymaları için de fırsat sağlandığını vurguladı.

Nasır Burita ayrıca, “Kuruluşumuz, birimlerinin özellikle de AU Komisyonu ve Barış ve Güvenlik Konseyi arasındaki ilişlerin kararlı bir şekilde sağlamlaştırılmasına ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, diğer durumların yanı sıra kuruluş, kaynaklarını kullanmasını sağlamak, yapısal dengesizlikleri ele almak ve faaliyetlerinin şeffaflığını artırmak için karar alma bağımsızlığını teşvik etmek üzere yeni bir ivmeye sahip olmalıdır” dedi.

Faslı Bakan, AU’nun 2020 yılına kadar Afrika’daki silah seslerini susturmak için pratik adımlar atma konusundaki yol haritasının, “çatışmaların olmadığı bir kıtada hedefe ulaşılmasını, tüm halklar için gerçek bir barışın ortaya koyulmasını ve Afrika’yı savaşlar, iç çatışmalar, insan hakları ihlalleri, insani felaketler, şiddetli çatışmalar ve soykırımdan kurtarmayı” zorunlu kıldığını vurguladı.

Burita, bu görevin barış ve güvenlik, iyi yönetim, insan hakları ve kalkınma ile ilgili alanlarda eşzamanlı operasyonlar gerektirdiğine dikkati çekti. Bakan, AU tarafından alınan önlemlerin tutarsızlığını koruduğu göz önüne alındığında başarılarının, AU Komiserliği için bir meydan okuma olduğunu söyledi. Burita ayrıca, bu başarıların kapsamlı, bütüncül ve siyaset odaklı bir yaklaşımın yanı sıra sürdürülebilir bir yapı ile sağlandığını vurguladı.

Bakan, ateşli silah bulundurma konusunda katı yasal düzenlemelere sahip Fas’ın, ateşli silahların yasadışı dolaşımına maruz kalmadığını da belirtti. Bakan, bu yol haritasının etkin ve etkili bir şekilde uygulanmasının, ateşli silahların tespitinden sorumlu polis, gümrük yetkilileri, istihbarat ve sınır kontrol hizmetleri arasında ulusal, uluslararası ve bölgesel düzeylerde yakın bir işbirliği gerektirdiğini ifade etti.

Burita, beklenen finansmanın ise, sıra barış destek operasyonlarının yüzde 25’nin finanse edilmesini destekleyen AU’ya bağlı Barış ve Güvenlik Konseyi Barış Fonu faaliyetlerine bağlı olduğunu vurguladı. Bakan, arabuluculuk ve önleyici diplomasi alanında operasyonel faaliyetlerin ve kurumsal yeterliliğin güçlendirilmesinin de desteklendiğini kaydetti.

Bu finansmanın politik amaçlar için kullanılmaması gerektiğini söyleyen Fas Dışişleri Bakanı, uyumsuzlukların giderilmesi ve çatışmaların önlenmesi de dahil, Afrika’daki barış ve güvenlik için harcanması gerektiğini kaydetti.

Burita, Fas’ın, barışı inşa etme ve koruma, terörle ve radikalizmle mücadele operasyonlarında zengin deneyimler geliştirerek, şeffaflığı güçlendirmeye ve Barış ve Güvenlik Konseyi’nin çalışma yöntemlerini artırmaya devam edeceğini belirtti.

Nasır Burita, “Afrika kıtası, gelişiminin ana aktörü olmaya ve uluslararası ilişkilerdeki rolünü tam olarak oynamaya bugün her zamankinden daha fazla kararlı bir durumda” dedi. Bakan ayrıca, “Bu ay, Afrika vizyonumuzun kaderini güçlendiren ve gelişiminde önemli bir rol olmaya kararlı olan önemli ve umut verici işaretler ortaya koydu” şeklinde konuştu.

Bu bağlamda Burita, Etiyopya, Eritre ve Cibuti liderlerini, Afrika Boynuzu bölgelerine Afrika Kıtası için gerekli olan güveni yeniden tesis etme izni veren barış anlaşması imzalamalarından dolayı tebrik etti. Bakan ayrıca, Güney Sudan liderleri hakkında da uzlaşı ve ulusal birliğe yönelik büyük ilerlemeleri dolayısıyla övgüde bulundu.