Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Fas-İngiliz stratejik diyaloğu başladı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Fas ve İngiltere arasındaki stratejik diyalog, dün, Fas Dışişleri Bakanı ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasser Bourita ve İngiliz meslektaşı Boris Johnson tarafından diyalogun kurulmasına ilişkin mektuplaşma ile bir anlaşmanın imzalanmasıyla Londra’da başladı.

Bu vesileyle Fas ve İngiltere yetkilileri, iki ülkenin 800 yıldır süregelen ilişkilerin derinliğine ve geleneksel dostluklarına değindi.

Fas-İngiliz stratejik diyalogunun kurulmasına dair anlaşma, iki krallık arasındaki kadim ilişkileri ve daha iddialı bir ufuk çerçevesinde ikili iş birliğinin dinamizmini geliştirmek kapsamında geldi. Ortak stratejik çıkarları içeren bu yeni diyalog karşılıklı saygıya dayanmaktadır. Aynı zamanda bu diyalog, iki ülke arasındaki yakın dostluk ve iş birliği ruhunu da içeriyor.

İki ülke arasında her yıl dönüşümlü olarak düzenlenecek olan Fas-İngiliz Stratejik Diyaloğu, politika, güvenlik, ekonomi, ticaret, kültür, eğitim ve gençlik ana temalarına odaklanarak iki ülke arasındaki uyumu muhafaza edecek kapsamlı bir karaktere sahip olacak.

Taraflar, bu diyalog yoluyla, düzenli iletişim kanallarını benimseme kararı aldılar. Birleşik Krallığın Ortadoğu’dan sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ve Fas Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mounia Boucetta, acil durumlar da dahil olmak üzere önemli ikili meseleleri tartışmaya ve çözüme kavuşturmaya devam etmek üzere görevlendirildiler.

Bu arada Birleşik Krallık, Fas’ın, Sahra meselesinin çözümü için “ciddi ve inandırıcı çabalar” kaydettiğini belirtti.
Bu vesileyle, Fas ve Birleşik Krallık arasındaki ikili iş birliği ve aralarında Birleşik Krallığın “Fas’ın çözüm için ciddi ve güvenilir çabalarını” dile getirdiği Sahra meselesi de dahil olmak üzere çeşitli bölgesel meseleler ele alındı.

Ayrıca taraflar, hava ve deniz güvenliği ve terörle mücadelede iş birliği gibi uluslararası boyuttaki çeşitli konuları da ele aldılar. Bu alan, Londra’nın ticaret, yatırım, eğitim, spor ve kültürün yanı sıra bir kriz durumunda müdahale etmek için Fas’ın iç sistemini daha iyi anlamaya çalıştığı bir alan.

Fas Hükümeti, Fas’ta İngiliz okullarının açılması ile ilgili şartların belirlenmesi hedefiyle Londra Hükümeti ile bir anlaşma imzaladı.

Bu anlaşmanın imzalanması, eğitim alanında karşılıklı işbirliğinin teşvik edilmesinin bu hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıracağına olan inançlarının yanı sıra, iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden seçkin ilişkilerin teyidi ve her iki ülke kültürünün ve dilinin teşvik edilmesi yoluyla iki ülke halkı arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi anlamına da geliyor.

Anlaşma, Fas’ta yeni bir İngiliz okulunun kurulması veya bir İngiliz okulunun şubesinin açılmasının, Fas mevzuatında belirtilen güvenlik ve sağlık düzenlemelerine uygun olmalarının yanı sıra, ancak Fas Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanlığı ile Birleşik Krallık Rabat Büyükelçiliği arasındaki diplomatik yazışmalar ile mümkün olabileceğini öngörüyor.

Anlaşmanın 3. maddesi, İngiliz yönetim kurulları ve okulları idarelerinin yetkili Fas eğitim makamları ile iş birliği içinde olmalarını, İngiliz okulları tarafından verilen ve İngiliz Ulusal Merkezi tarafından tanınan A Seviye veya GCSE ile eşdeğer olan sertifikaların Fas’ta yürürlükte olan yönetmeliklerin gereklerine uygun olarak Fas tarafından tanınacağını öngörüyor.
Yine aynı maddeye göre, İngiliz diplomatlarının çocuklarına bu okullara girme önceliği verilecektir. Bu okullar ayrıca, Fas ve Fas’ta geçici veya kalıcı olarak yaşayan üç ülkenin vatandaşlarını da kabul edecek.

Anlaşmaya göre İngiliz okullarına, İngiltere’deki eğitim standartlarına uygun bir müfredat sunulacak.

Okulların müfredatı, Faslı ve çifte vatandaşlığa sahip öğrenciler için Arap dili, Fas kültürü ve Fas tarihi ve coğrafyası alanlarında her seviyeye uygun kapsamlı bir temel sunacak. Bu program, İngiliz okulları ve yetkili Faslı eğitim makamları arasında koordineli bir şekilde olup Faslı öğretmenler tarafından verilecek.