Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Fas Kralı 6. Muhammed’ten yargıya güven çağrısı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Fas Kralı 6. Muhammed, 80 ülkenin önde gelen hukukçularının katıldığı Marakeş Uluslararası Adalet Konferansı’na gönderdiği mesajında yargıya duyulan güvenin artırılması gerektiğini vurguladı. Yargının hukuk üstünlüğünün kalesi olduğunu söyledi. 6. Muhammed, adaleti geliştirerek ve gücünü artırarak çeşitli toplumların tanık olduğu ekonomik ve sosyal dönüşümlerle mücadele edebileceklerini kaydetti.

Fas Kralı mesajında ülkesinin yargının bağımsızlığına, hukuk devletine ve hukukunun oluşturulmasındaki rolünün önemine inandığını belirterek bu yapının temellerinin atıldığını, çok geçmeden gerekli yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Yargının yasama ve yürütme organlarından bağımsızlığının anayasada açıkça belirtildiğine dikkat çeken 6. Muhammed, meclisin farklı bir oluşuma sahip bağımsız bir anayasal yapı olarak yargının üstünde olduğunu söyledi.

Kraliyet Danışmanı Abdullatif el-Mennuni tarafından okunan mesajda anayasanın yargıdaki davalara müdahale edilmesini yasakladığını ve hâkimi etkilemeye yönelik herhangi bir girişimi önlediği belirtildi. Anayasanın, yargının bağımsızlık ve tarafsızlık görevinin ihlalini ciddi bir hata olarak kabul ettiği işaret edildi. Anayasanın sadece bu hükümlerden ibaret olmadığını aynı zamanda davaların haklarını ve adalet yönetiminin kurallarını kuşatan hükümleri de kabul ettiğinin altını çizildi. Hâkimlerin, kişilerin ve toplulukların yargı güvenliğinin korunması ve özgürlüklerinin garanti altına alınması için çalıştığı vurgulandı.