Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Fas Parlemantosu, Osmani’nin yoksullukla mücadele planını inceliyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Birkaç gün önce başkent Rabat’ın güneybatısındaki Suvayr bölgesinde bir köyde gıda yardımlarının dağıtımı sırasında 15 kişinin ölmesi, fakirlikle mücadele ve Fas’taki toplumsal eşitsizliklerden dolayı Başbakan Sadeddin Osmani tarafından Meclis’e soru önergesi verildi.

Suvayr’daki bu trajik olay, servetin kötü dağılımı ve devletin yoksullukla mücadele politikalarınının sınırlandırılması meselesini tekrar gündeme getirdi.

Geçtiğimiz ay, Planlama Komisyonu tarafından hazırlanan resmi raporda Fas’taki fakirlerin sayısı 2,4 milyonu köylerde, 400.000’i şehirlerde olmak üzere toplam 2,8 milyon olduğu belirtildi. Aynı raporda Planlama Genel Sorumlusu Ahmed el-Halimi Elmi’ye göre köylerde yoksulluk oranı %17,7 şehirlerde ise %2’ye ulaştı. Elmi, Fas’taki fakirliğin “bir köy gerçeği olarak anlaşılmaması” vurgusunda bulundu.

Bu bağlamda muhalefetteki Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM), pazar günü, “yönetimdeki vizyon eksikliği” iddiasıyla Başbakan’ın parlamento grubunda yaptığı toplantıda hükümeti eleştirdi. Bu arada iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Dullara yardım fonundan yetimler, dullar, boşanmış ev hanımları ve çocuklarıyla birlikte ve ev kızlarının da faydalanması talebinde bulundu.

AKP ayrıca Aile Tekafül Fonu’nun sınırlı kullanımı sorununu gündeme getirdi. 2011 yılı başlangıcından Mayıs 2017 sonuna dek sadece Fon için yararlanılacak prosedürleri düzene sokmak için 14 bin 760 karar alındı. Bu karar, ihmal edilen annelerin ve ölümleri durumunda çocukların aylık destek yoluyla yararlanılmasını sağlıyor. Hükümetine yönelik eleştirilere yanıt olarak Osmani, “taslak kanunların oturum sonrasında çıkmasını engelleyen” muhalefeti suçlayarak “Toplumsal içerikli dosyalar, dar ve kişisel hesaplardan uzak, ulusal bir ruh haliyle toplu hareket etmeyi gerektiriyor” dedi.

Başbakan Osmani ayrıca Fas’ta ekonomik kriz yaşandığını söyleyen milletvekillerini, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan raporlara dayandırarak eleştirdi. Osmani, Fas’ta herhangi bir krizin olmadığını, bilakis ülke ekonomisinin her türlü problem ve zorluğa çözüm bularak “güçlü ve sağlam bir ekonomi” içerisinde olduğunu belirtmektedir.

Bakan, milletvekillerini “kriz söyleminden uzak durmaya davet” ederek, bu tür söylemlerin Faslı ve yabancı yatırımlara engel olduğunu belirtti ve gerçi konuşmalar yapmaya çağırdı. Osmani ayrıca, yoksullukla mücadelede mevcut ve önceki hükümet tarafından onaylanan bir dizi programı gözden geçirdiğini; Hükümetinin toplumun yoksul kesimlerine veya orta sınıfa zarar vermeden “temel ihtiyaçların desteklenmesi” poltikasında reform yapacağını belirtti.

Kırsal bölgelerde yoksullukla mücadele ile ilgili Başbakan Osmani, hükümetinin 2017-2023 yılları arasında “kırsalda mekânsal ve sosyal farklılıkları azaltma programı” olarak adlandırılan bir proje hazırladığını ifade etti.