Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Filistin’de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 3.1’e düştü | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Resmi rakamlar, Filistin’deki okuma-yazma bilmeyenlerin oranını dünyadaki en düşük oran olduğunu gösterdi. 8 Eylül Dünya Okur-Yazarlık Günü arifesinde yapılan Filistin istatistik raporuna göre, başta 2016 yılında olmak üzere 15 yaş grubunda yaklaşık 90 bin okuma yazma bilmeyen olduğu ve bunun dünyadaki en düşük oran olduğu ortaya çıktı.

UNESCO İstatistik Enstitüsüne göre, 2016 yılında Arap ülkelerinde 15 yaş ve üstü bireylerde okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 24.8’e ulaşırken, Filistin Merkezi İstatistik Bürosu (PCBS) Başkanı Ola Awad’ın açıkladığı rapora göre, Filistin’de 2016 yılında 15 yaş üstü bireyler arasındaki okur-yazarlık oranı yüzde 3.1’e, Batı Şeria’da yüzde 3.2’ye, Gazze Şeridi’nde ise yüzde 2.8’e ulaştı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO) tanımına göre, okuma yazması olmayan kişi, günlük hayatıyla ilgili basit bir cümleyi okuyup yazamayan kişidir.

Okuma yazma bilmeyenlerin dağılımı yaş gruplarına göre değişmekte; 15 ve 29, 30 ve 44 yaş arası grubun okuma yazma bilmeyenler arasındaki en düşük oran olduğu kaydedilirken 65 yaş grubu ve üzerinin, okuma yazma bilmeyenler arasındaki en yüksek oran olduğu kaydedildi.

İstatistikler, kırsal kesimlerdeki okuma yazma bilmeyenlerin oranının diğer toplumlardan daha yüksek olduğunu göstermektedir.

2016 yılında okuma yazma bilmeyen oranı yüzde 4.4’e (23.3 bin kişi), kamplarda yüzde 3’e (8.5 bin kişi), kentsel topluluklarda ise yüzde 2.8’e (158 bin kişi) ulaştı.

Cinsiyet düzeyinde ise erkekler arasında en yüksek okuma yazma bilmeyen oranı kırsal topluluklarda daha sonra kentsel alanlar ve kamplarda olduğu, kadınlar arasında ise en yüksek okuma yazma bilmeyen oranı kırsal topluluklarda daha sonra kamplar ve kentsel alanlarda olduğu gözlemlendi.

Raporda, son 19 yıl içerisinde okuma yazma bilmeme oranlarında belirgin değişimler yaşandığı ve 1997 yılından beri okuma yazma bilmeme oranında büyük bir düşüş yaşandığına işaret edildi.

1997 yılında 15 yaş ve üzeri yaştaki bireylerde okuma yazma bilmeyen oranı yüzde 13.9’a ulaşırken, 2016 yılında ise yüzde 3.1’e ulaştı. Bu düşüş eğiliminin her iki cinsiyette de geçerli olduğu açıklanırken erkekler arasındaki 1997 yılındaki yüzde 7.8’lik oran, 2016 yılında yüzde 1.4’e, kadınlar arasındaki oran ise aynı yıllar içerisinde yüzde 20.3’ten yüzde 4.8’e düştü.