Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Fransız Senatosu terörle mücadele kanun tasarısını onayladı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Fransız Senatosu, kasım ayı başlarında sıkıyönetim kanununa alternatif olarak hükümet tarafından önerilen ‘terörle mücadele yeni kanun tasarısı’nı çarşamba günü onayladı. Çoğunluğu sağ merkez cumhuriyetçiler olmak üzere 229 kabul oyu gelirken, sosyalist ve yeşillerden 106 red oyu geldi. Senato, kamu özgürlüklerini savunma ve güçlendirme amacıyla, yasa metinleri üzerinde komisyon tarafından yapılan değişiklikleri de onayladı. Senato aynı zamanda, idari kontrol ve izleme izin hükümlerinin uygulanması için azami süre sınırını 2021 aralık ayı olarak belirledi.

Tasarı, terörist saldırıların olduğu bölgelerde, güvenli alanlarının kurulmasını hedefliyor ve kontrol altındaki kişilerin mesleki, aile ve özel hayatına dair inceleme tedbirlerini güçlendiriyor. Öte yandan, kanun sistemi, deniz yoluyla seyahat edenlerin, yolcu takip veri dosyalarına erişimi sağlıyor. Yeni yasal çerçeve aynı zamanda, sınır bölgelerindeki kablosuz iletişimi izlemek için kontrol imkanlarını genişletiyor.

Senato, kapsamlı oturumda aşırılık ile mücadele eden derneklerin değerlendirilmesini ilaveten demiryolu ve karayollarındaki emniyet güçlerinin yetkisinin arttırılmasını önerdi.

Metinde, Yargıçlar Birliği, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Derneği gibi bazı dernekler ve Avrupa insan hakları savunucusu Jacques Toubon, yasal uzman Mireille Delmas ve İnsan Hakları Komiseri gibi bazı şahsiyetler tasarıyı kınadı. Yüze yakın protestocu salı günü senatoya yürüdüler. Protestocular, insan dernekleri ve sendikaları, “Sıkı yönetim kanunu ve polis devletine karşı durup, özgürlüklerden vazgeçmeyeceğiz” demeye davet ettiler.

Fransız Komünist Partisi Sekreteri Senatör Pierre Laurent, yasa tasarısı metninin bütünü ile savaşacaklarını söyledi. İçişleri Bakanı ise, “terör, her zaman burada canlı. Sıkıyönetimden çıkmak istiyoruz fakat bu terörle mücadele mekanizmasını kurmadan önce mümkün değil. Harekete geçmek zorundayız” dedi.
Sosyalist Parti’den yapılan açıklamada ise, “resmi bir sıkıyönetim hali olmadan sıkıyönetimde kalırsak, bütün bunlar güvenilir olmaktan uzaklaştırır” denildi.