Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Gassan Hasbani: Sürdürülebilir Kalkınma bölgedeki çatışmaların hafifletilmesine yardımcı oluyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Gassan Hasbani, BM tarafından gündemleştirilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili 17 hedef’in gerçekleşmesine yönelik fırsatların iyileştirilmesi için Suudi Arabistan 2030 vizyonunun diğer Arap ülkelerine de model olması çağrısında bulundu. Hasbani, böylece bölgede gerçekleşen çatışmaların hafifletilmesine yardımcı olunacağını belirtti. Bakan ayrıca, yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere Arap ekonomilerini çeşitlendirmek için ilave icraatlar yapılması konusunda teşvikte bulundu.

Hasbani, New York’ta, 2030 tarihli 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerine BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forum’da yaptığı konuşmada, Beyrut’un ev sahipliğinde ESCWA, Arap Birliği ve Arap bölgesinde faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler kuruluşları iş birliği ile düzenlenen 2018 Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili Arap Formu kararlarını sundu.

Hasbani Şarku’l Avsat’a yaptığı açıklamada, en önemli tavsiyelerin, ‘sürdürülebilir kalkınma ve sosyal ve ekonomik istikrar için Arap ekonomilerinde dönüşüm ve çeşitlilik’ ile ilgili konuları içerdiğini belirterek, New York’taki foruma katılan heyetlere, Beyrut’ta düzenlenen ESCWA formunun neticelerini sunduğunu söyledi.

“Sürdürülebilir enerji ve alternatif enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması, önemli tartışmalara konu olmuştur. Çünkü bu, BM kalkınma gündeminin 2030 yılına kadarki önemli hedefleri arasındadır” açıklamasında bulunan Hasbani, gençlerin ve kadınların ekonomik kalkınmaya katılımının, sürdürülebilirliğini sağlayacağını vurguladı.

Hasbani, Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili uluslararası taahhütleri yerine getirme konusunda Arap ülkeleri arasındaki ilerlemelerdeki farklığa dair gelen bir soruya yanıt olarak, devletlerin kapasiteleri arasındaki farklara dikkat çekti ve kalkınma için geliştirilen stratejik planlamalara göre Arap dünyasındaki kapasitelerin değiştiğini belirtti.

Hasbani, “Bu kapasiteleri bir diğerine yakınlaştırmak ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini geliştirme konusundaki en büyük zorluk, Arap ülkeleri arasında daha büyük iş birliğine duyulan ihtiyaç ile ilgilidir. Çünkü bunun bir kısmı bütün Arap dünyasını etkiliyor” diyerek sözlerini sürdürdü. Hasbani, kalkınmada ilerleyen bir ülkenin komşu ülkelerindeki kalkınma eksikliğinin, bu ülkeye siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik bakımından yük olabileceği uyarısında bulundu.

Hasbani, Arap dünyasındaki umut verici neticeler ile ilgili olarak, Suudi Arabistan Krallığı’nın, bilgi toplamak ve veri tabanı oluşturmak konusunda Arap dünyasındaki diğer ülkelere kıyasla üstün bir başarı gösterdiğine dikkat çekerek, BAE’nin, 2030 ve sonrası için yapılacak planlar ile ilgili geniş idari malumata ve istatistiklere sahip olduğunu belirtti.

Hasbani, Lübnan’da da önemli veri tabanlarının bulunduğunu, fakat söz konusu verilerin bakanlıklara ve hükümet kurumlarına dağıtıldığını, tek bir merkezde toplanmadığını belirtti.

Hasbani, tüm Arap ülkelerindeki veri tabanlarının geliştirilmesine yatırım yapmak için daha fazla kaynak ve tahsisat gerektiğine dikkat çekerek, “Arap ülkelerinden alınan raporlar, bu ülkelerdeki ekonomilerin çeşitlendirilmesinde ciddi sorunlar olduğunu gösteriyor” dedi.

Hasbani, Suudi Arabistan Krallığı’nın 2030 vizyonu çerçevesinde geliştirdiği mükemmel modelin büyük bir ciddiyeti yansıttığını kaydederek, Vizyon 2030’un hedeflerinin BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile benzerliklerine dikkat çekti. Hasbani ayrıca, Suudi Arabistan’ın bu konuda öncü olduğunu ifade ederek, yatırımların boşa gitmesine engel olmak için ‘çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ile ekonomik yatırımın sürdürülebilirliği’ arasında bağlantı kurulması çağrısında bulundu.

Hasbani, “Önemli bir Arap deneyimi olarak Vizyon 2030, diğer Arap ülkelerine de genelleştirilebilecek ve uygulanabilecek bir örnektir” diyerek sözlerini sürdürdü.

‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ şu 17 başlığı içeriyor:
Yoksulluk ve açlıkla mücadele, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış ve adalet, hedefler için ortaklıklar.