Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Genel Halk Kongresi ile Husiler arasında kulis savaşı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Yemen’de darbeci Husi Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, otoritesini güçlendirmek için kendisine yakın olan Husi milislerin hassas görevlere tayin ederken sadakati şüpheli olanları da uzaklaştırıyor. Sana’daki haber kaynaklarının bildirdiğine göre Yemen’de uluslararası meşruiyeti olmayan başbakan Abdülaziz bin Habtur’un hareketlerini izlemek üzere birkaç gün önce sabıkalı milislerden birini atadı.

Meşat’ın, Genel Halk Kongresi (GHK) üyelerine kendilerine sadakatleri konusunda duyduğu şüphenin ardından alınan atama kararının sebebi olarak GHK’nın bazı komutanlarla meşru hükümetten ve milislerin hakim olduğu bölgelerde başkaldırı tertip eden Salih’in bazı akrabalarıyla gizli temasların varlığı haberleri gerekçe gösteriliyor.

Kaynaklar, Meşat’ın Husi komutanlarından Hani el-Medani’yi Darbe hükümetinin Başbakanına sekreter olarak atayarak ona Abdülaziz bin Habtur’un temaslarını ayrıca bakan konumundaki GHK mensuplarının hareketlerini izlemekle görevlendirdiğini bildirdiler.

Dolandırıcılıktan sabıkalı Medani’nin Meşat tarafından atanması -sosyal paylaşım sitelerinde dolaşan haberlere bakıldığında – Husilerin kendi aralarında içerlemeye sebep oldu. Onun bazı vatandaşların mallarına zorla el koymasıyla suçlanması Husi milisleri ve bazı komutanların gözünden kaçmadı.

Husi aktivistleri Meşat’ın atamasının doğruluğunu sorgulayarak bunun Husiler içinde kendisini destekleyen kanada yönelik bir kayırmacılık saydılar. Halk Kongresi kaynakları Meşat’ın Medani’yi atamasına Habtor’un itiraz ettiği ve başbakanlık sekreterini kendisinin seçmek istediğini belirti. Ancak bu itiraza Meşat’ın cevabı sert oldu ve şöyle dedi: “Ustalarınızın kararına itiraz etmemeye alışmalısınız.”

Abdülaziz bin Habtor’un Meşat’ın bu yeni ihanetine boyun eğip Husilerin emri altında görevini sürdüreceği mi yoksa bazı kaynakların tahminine göre Aden’deki bazı komutanlarla geçmişteki irtibatını kullanarak meşru hükümetin gemisine mi bineceği bilinmiyor.

Genel Halk Kongresi’nden Husilerin egemenliğini kabul eden Halk Kongresi komutanlarıyla Husi komutanları arasındaki gerginlik, Meşat, Husi Yüksek Konseyi Başkanı seçildikten sonra zirve noktasına ulaştı. Meşat, bu liderlerden Salih Ebu Ras’ın başkanlık ettiği ilan edilmemiş bir toplantı düzenlemesini istedi ve orada Husilerle göstermelik ortaklıklarının askıya alındığı ilan edildi.

İki haftadır Meşat ile liderleri Salih öldükten sonra Husilerin hakimiyetine giren komutanlar arasında süren soğuk savaş üzerine kaynaklar, önümüzdeki günlerde milisler tarafından bazı GHK üyelerinin tutuklanabileceğini tahmin ediyorlar.

Kaynakların belirttiğine göre, Meşat ve onun çevresindekiler hala Husi lideri Abdülmelik el-Husi’nin bu konuda bir emir vermesini bekliyorlar. Beklentiler GHK üyelerini dışlayan yeni bir hükümetin kurulması ve meşru hükümetle işbirliği ile Abdullah Salih’in yakınlarıyla ilişki kurarak safları bölme suçlamasıyla bazı liderlerin yargılanması gibi cezai uygulamaların yapılması yönünde.

Bu bağlamda kaynaklar Sana’da Genel Halk Kongresi üyelerinin farklı iki düzeyde gizli toplantılar yaptığını bu toplantılarda Husilerin egemenliğinde kalmaya devam mı edileceği yoksa onlarla çatışmaya mı geçileceği konusunun masaya yatırıldığını ifade ettiler.

Geçen hafta Çarşamba günü yapılan toplantıda Husi liderlerin önerisiyle bu örgüte benzer kurulan yeni oluşumlar Sana’da bir toplantı düzenledi. Bu yeni oluşumların amacı bakanlıklardaki Halk Kongresi kontenjanını devralmak.

Resmi kaynakların belirttiğine göre, bu yeni gruplar bir gece vakti Sana’da askeri ve siyasi gelişmelere dur demek için toplandılar. Toplanma nedenlerinden biri de Husi Siyasi Yüksek Konsey eski BaşkanıSalih el- Semad’ın öldürülmesini ihya etmekti.

SABA Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre yeni oluşumların yaptığı toplantıda siyasi çalışmaların güçlendirilmesiyle ilgili konulara değinildi ve güçlü bir siyasi süreci oluşturmak için gerekli olan birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi.

Siyasi gözlemciler bu açıklamaların, Halk Kongresi komutanlarına eğer Husi milislerle ve yeni başkanları Mehdi el- Meşat ile düşük dozlu da olsa bir savaş sürdürürlerse örgütten tamamen silineceklerine dair örtük bir mesaj taşıdığını düşünüyorlar.

Olası Husi zulmünden korkan Halk Kongresinden beş milletvekili Şarku’l Avsat’a yapılan açıklamaya göre ev ve mülklerini satıp Sana’dan Aden ve Kahire’ye kaçtılar. Diğerlerinin de Husi teftiş noktalarını aşmanın bir yolunu bulur bulmaz onlara katılacağı tahmin ediliyor.

Başka bir konu da, Husi milislerinin son iki gündür Batı sahillerindeki cephelere gönderilmek üzere asker toplama nedeniyle çeşitli bölgelerde toplantı düzenlediklerine dair bilgiler geliyor.

Husilerin bu toparlanmalarına paralel olarak milisler Sana’da ve diğer hakim oldukları bölgelerde gelen yardımları kendi yandaşlarına dağıtmaya yoğunlaştılar. Çalışanların maaşlarının kesintiye uğraması ve Husilerin vergileri nedeniyle giderek durumları kötüleşen nüfusun geri kalan kısmına ise yardımlar ulaştırılmadı.

İnsani yardım alanında çalışan gönüllülerin Şarku’l Avsat’a verdiği bilgilere göre, Husi milisleri uluslararası yardım kuruluşlarını gıda yardımlarının çoğunu Husiler lehine çalışan örgütlere vermeye zorladılar. Bu durumda yardımlar Husi taraftarlarına dağıtılıyor ve nüfusun büyük kısmı bu yardımlardan mahrum bırakılıyor.

Aktivistlerin söylediğine göre Husi yanlısı bu yardım örgütlerinin içinde yeni kurulmuş “Bünyan Örgütü” ve Husi lideri Abdülmelik el-Husi’nin kız kardeşi tarafından yönetilen “Fatıma Zehra Hayır Örgütü” bulunuyor.