Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Good Luck Mr. Griffiths! | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Şarku’l Avsat, yeni BM elçisi Britanyalı Martin Griffiths’in Yemen’e yönelik planının en önemli maddelerini yüksek kaynaklardan elde etti; “silahların çekilmesi, Husilerin hükümete katılımını ve seçimlerle sona eren bir geçiş döneminin kurulması”.

Yemen’e gelen yeni uluslararası elçinin, Yemen’e seleflerinin getirdiğinden başka bir konu var mı?

Yeni Barış elçisinin dayandığı bu yeni planın ana hatları, Yemen’deki siyasi çıkışın genel çerçevesinden farklı bir şey göstermemektedir, ilgili uluslararası kararlar, Körfez inisiyatifi veya Yemen ulusal diyaloğu doğrultusundan sapma göstermemektedir. Ve bilindiği üzere, Husi cemaati ve vefat eden Yemen eski başkanı Ali Abdullah Salih Salih partisi, Yemen ulusal diyaloğundaki tartışmaların merkezinde yer almıştı.

Kendim de dahil olmak üzere insanlar, Yemen’in politik geleceğinin herhangi bir yerinde Husi örgütünün varlığını kınayabilir ve bu grupla temasların kesilmesi gerektiğini talep edebilir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Nazi ve faşist ideolojilere davranıldığı gibi, bu cemaatin de fikrine aynı şekilde yaklaşılmalıdır, yasaklanmalı ve takibe alınmalıdır.

Bu adil ve makul bir taleptir ve Yemen geleceğini uzun süre korumaya yöneliktir. Ama biraz gerçekçilikle baktığımızda, bu batıl inançlara bağlı cemaatin elinden kudret ve silahı çektiğinizde, dişleri ya da pençeleri olmayan bir kaplana dönüşecek. Daha da önemlisi, bu grubun meşruiyeti savaşın sürdürülmesine ve kutsallaştırılmış ilahi silahın “Haşimi Kur’an yürüyüşüne” adanmış olmasına bağlıdır!

Zannımca, Husi ideolojisi içi taşlaşmış bir odun gibidir, politik suyunu veya diyalog havasını alır almaz kırılan cinsten. Zamanı gelince, İngiliz Griffiths, kendinden önce gelen Moritanyalı İbn El Şeyh gibi Husilerin dumandan ipine tutunduklarını anlayacak.

Şunu bilmekte yarar var, füzeler, Abdülmelik el-Husi ve Ebu Ali Hakem veya gayet halim-selim olduğu söylenen Mehdi el Maşşat’ın tehdit dili yerine siyasi dil, politik laf veya konuşmaya yeltenmeleri zaman kazanma amaçlı taktiksel esnekliktir o kadar!

Husi ideolojisi başkalarının toprağına el koyma, işgal etme ve dışlamaya dayanmaktadır. Bunun dışındaki her şey laf-ı cüzaftır.

Ecnebilerin dediği gibi, Griffith’e bir tek şunu söyleriz: Good Luck Mr. Griffiths!