Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Güvenliğin zorlukları ve başarıları hakkında | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Güvenlik, Maslow’un insanın ihtiyaçlar hiyerarşisindeki piramidinde piramidin başını çeker, yemek ve su dahil, diğer ihtiyaçların önüne geçer.

Eskiden vatandaşın güvenliğini çarşı ağaları sağlardı; ev ve çarşıları dolaşır, gözlemler ve insanların güvenliğini sağlardı. Güvenlik teknolojileri o günlerden beri epey yol aldı. Günümüzde ileri teknoloji kişiler, evler, geniş coğrafyalardan tutun da sınırların güvenliğini sağlamanın, gözlemenin ve araştırma yapmanın olmazsa olmazı olmuştur.

Herhangi bir ülkenin güvenlik politikasının kalitesini doğrudan etkileyen faktörler hem çoktur hem  de coğrafi konum, sosyal ve kültürel ortam ve araçların verimliliğine göre çeşitlidir. Ama bu faktörlerin en önemlisi, güvenliği sağlayan kurumun bağımsızlığı ve uzmanlaşmasıdır.

Lübnan’da, örneğin, Hizbullah, Beyrut havaalanını kontrol etme konusunu ciddiye almış ve bu konuda taviz vermemektedir. Ayrıca, devlet içinde devlet haline gelerek Lübnan devletini, silahlı milisleri tarafından kontrol etmektedir.

Güvenlik hayatın köşe taşıdır, düşmesine ya da önemsizleştirilmesine izin verilmez, yoksa sonuçlar felaket olur. Bu konuda ihmalin ne anlama geldiğini görmek için Ortadoğu haritasına bakılabilir.

2 milyon kilometrekareden fazla  bir alana ve sekiz ülkeye sınırdaş olan Suudi Arabistan, dahili ve harici olmak üzere iki güvenlik testiyle yüz yüze geliyor. Her yıl Suudi Arabistan’ın dışından bir buçuk milyon hacının gelmesi en önemli dış testtir. Bu konuklar bir ayı geçmeyen süre için kalıyorlar, daha sonra da ayrılıyorlar.

Farklı milletlerden gelen bu hacılar ülkenin batısı Mekke’yi ve onun da kuzeyindeki Hz Muhammedin Mescidini içine alan Medine’yi ziyaret ediyorlar. Bu devasa sayıdan dolayı, hac sezonunda acil durumun gerekleri yapılır. Zira; ülkenin güvenliğinin İran gibi devletlerce hedef alındığı bilinmekte. Hatırlatalım;1986 yılında İran hacıların çantalarının tabanında kaçak olarak C4 tipi patlayıcı madde getirmişti. Olay Suudi Arabistan güvenlik otoriteleri tarafından açığa çıkarılmasaydı, yüz binlerce masum insanın bu cinayet ve komplonun kurbanı olarak ölmesi işten bile değildi. Ülkenin 2030 ekonomik vizyonu gereğince sayısı yılda 30 milyona ulaşması planlanan umre ziyaretçisini de unutmamamız gerekir.

Ülkeler arası politik savaşların bir yöntemi de düşman ülkeyi uyuşturucu batağına düşürmektir. Hizbullah’a ait uyuşturucu mafyası, örneğin, Hint kenevirinden yapılmış uyuşturucu maddelerini Suudi Arabistan’ın Kuzey ve Güney sınırlarından ülkeye sokmaya çalıştı. Sınır ve gümrük muhafızları uyuşturucuya karşı hala çetin bir savaş vermekteler.

Bundan başka, ülkede silah ve insan kaçakçılığı ile mücadele hala sürüyor. Bu kaçakların bazısı terörist veya kötü niyetli olurken, bazısı Suudi Arabistan’da kaçak çalışmak ve yaşamak için sızmaya çalışıyor. Güvenlik güçleri sınırlarda yaklaşık bir milyon kaçağı durdurdu ve kaçakçılığı %35 oranında azaltabildi. Ülkenin Kuzey ve Güney sınırlarındaki güvenlik kaygıları göz önüne alındığında bu başarının değeri daha iyi anlaşılır.

Yerel güvenliği sağlamak başlı başına, hatta dış güvenliği sağlamaktan daha çetin bir sorun. Zira; ülke içi trafik kazalarında ölenlerin sayısı, karaciğer, kalp hastalıkları ve kanserden ölenlerin toplam sayısını aşmaktadır. Suudi Arabistan’ın karmaşık ve geniş ulaşım ağını kullanan sürücülerin ve yayaların güvenliği hayati öneme sahiptir, izleme ve kontrol araçlarının arttırılmasına paralel biçimde kazaların seviyesi önemli ölçüde azalmıştır.

Bu yıl boyunca Suudi Arabistan, güvenlik hizmetleri çalışmalarında görülmemiş performans göstergeleri kaydetti. Uyuşturucuyu kontrol edebilme yeteneği dört kat arttı ve uyuşturucu madde alımından kaynaklanan trafik kazaları ve yaralanmalar yüzde 20 oranında düştü. Toplam suç oranı azaldı, cinayetle ölümler yüzde 6’dan fazla düştü ve silahlı soygun yüzde 10’dan fazla düştü.

Trafik müdürlüğü, kamu güvenliği, uyuşturucu ve sivil savunma müdürlükleri ile ilgili bu istatistik ve detaylar, ciddi politik ve ekonomik zorluklara rağmen, ülkenin en önemli ve insanların hayatını etkileyen sektörlerden birinde gerçekleştirilen çalışmaların hacmini özetlemektedir.