Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Hamaney’den güvenlik birimlerine çağrı | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

İran’ın en üst makamı olan Veliyyi Fakih koltuğunda oturan “Devrim Rehberi” Ali Hamaney istihbarat teşkilatlarını, siyasi akımlar arasındaki rekabetten etkilenerek kendi aralarında bölünmekten uzak durmaya çağırdı. Ayrıca Hamaney, teşkilatlardan ülkesinin geniş bir cephede girmiş olduğu istihbarat savaşlarına karşı oyunun kurallarını değiştirecek istihbari planlar hazırlamalarını istedi.

İran İstihbarat Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle yaptığı toplantıda konuşan Hamaney “ülkesinin geniş bir cephede girdiği istihbarat savaşlarında ana eksenin İran yetkililerinin kayıtlarına girmek ve İranlıların kanaatlerini değiştirmek olduğunu” söyledi. Dini lider açıklamalarında “ büyük istihbarat savaşlarında bir tarafta İran istihbaratı diğer tarafta güçlü ve geniş etkisi olan istihbarat teşkilatları bulunuyor” dedi.

Hamaney söz konusu savaşın “bilgilerin çalınması”, “karar vericilerin duyarlılıklarını değiştirmek”,”insanların inançlarını değiştirmek”,”mali ve ekonomik gerginliği arttırmak”,”güvenlik sıkıntılarını arttırmak” gibi yöntemlerle gerçekleştirildiğini söyledi.

Hameney bu gibi konuşmaları yaptıktan sonra genellikle siyasi aktivistler tarafından güvenlik ortamını ağırlaştırdığı ve istihbarat güçlerine siyasi muhaliflerini soruşturma imkanı verdiği ithamlarına maruz kalıyor.
Olayların basit görülmemesi ve farkındalık uyarısı yapan Hamaney, savunmanın yanı sıra, nüfuz boşluklarının kapatılması için istihbarat ve güvenlik birimlerine daha girişimci ve aktif olmaları çağrısında bulundu ve “İstihbarat teşkilatımız oyunun kurallarını bozacak şekilde karşı saldırıda bulunmalı ve İran devrim ilkeleri çerçevesinde hareket etmelidir” dedi.

Yaklaşık üç yıl önce, İran’ın nükleer programın 5 + 1 grubuyla anlaşma yaptıktan sonraki ilk konuşmasında Hameney “Devrim İktisadı” programı yürütenlerle karar yapıcılar arasındaki nüfuz tehlikesine karşı uyarılarda bulunmuştu. O zaman bu konuşma Hamaney’in Hasan Ruhani hükümetinin Batıyla ilişki kurması çabalarına engel koyma girişimi olarak yorumlanmıştı.

Hamaney İstihbaratın İran rejiminin politikalarına bağlı olduğunu söyleyerek istihbarat teşkilatlarının geleneksel rollerinden uzaklaşmalarının önünü kesmeye çalıştı. Bu, Hamaney’in ülkesindeki siyasi ihtilafların İstihbarat Bakanlığı üzerindeki etkisine dolaylı bir uyarıydı ve konuşmasında “istihbarat dünyanın her yerinde bağlı bulunduğu rejimin siyasetine tabiidir” ifadelerini kullandı.

Hamaney’in konuşması Ruhani’nin cumhurbaşkanlığı döneminin ilk yıllarında İstihbarat Bakanlığı ile Devrim Muhafızlarına bağlı teşkilatlar arasında İran yargısında istihbarat bölümü kurulmasıyla ilgili gizli bir çatışmanın varlığıyla ilgiliydi.

İran yargısı ve İstihbarat Bakanlığı birçok vesilelerle soruşturma istenilen kişileri görmezden gelmiş ancak Devrim Muhafızları, Ruhani’nin seçim kampanyası başlamadan iki ay önce Ruhani’nin pek çok yandaşını tutuklamıştı. Bu tutuklamalar daha sonra İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi tarafından eleştirilmişti.

Ruhani ikinci dönem cumhurbaşkanlığını kazandıktan sonra Devrim Muhafızları yargıyla koordineli biçimde çalışarak cumhurbaşkanının kardeşi Hüseyin Feridun ile Cumhurbaşkanı yardımcısı İshak Cihangir’in kardeşi Mehdi Cihangir’i yolsuzluk suçlamasıyla tutukladı.

İranlılar Ruhani’nin kardeşi ve Cihangiri’ye karşı yürütülen yolsuzluk suçlamalarının ayrıntılarını ve soruşturma sonuçlarını henüz bilmiyorlar.

Yüksek fiyatlara karşı 80’den fazla İran kentinde yapılan halk protestolarına ilişkin ilk yorumunda, Hamaney dış istihbarat servislerini protestoların arkasında olmakla suçlamıştı. Benzer şekilde, İran parasının devalüasyonunun ve dolar fiyatlarındaki artışların görülmemiş noktalar yükselmesinde de düşmanları suçladı.