Lütfen yeni siteyi Bekleyiniz: https://aawsat.com/turkish


Ortadoğu haber | Şarkul El-Avsat

Hamaney, ‘Yüksek Ordu’ komutanlarını değiştirmeyi sürdürüyor | ŞARKUL AVSAT
Bir Sayfa Seçin

Tahran rejiminin en üst makamı Velayet-i Fakih konumundaki Ali Hamaney, İran ordusunun üst kademesini değiştirmeyi sürdürüyor. Dün yeni bir atama kararnamesi yayınladı. Kararnameye göre Ordu komutanı General Ataullah Salihi’nin yerine, Tuğgenerallikten Tümgeneralliğe terfi eden Abdurrahim Musevi atandı.

Hamaney, General Salihi’yi İran ordusunda 12 yıl komutanlık yaptıktan sonra, Genel Kurmay Başkan Yardımcılığı’na atadı.

Hamaney’in web sitesinde, Musevi ve Salihi’yi yeni görevlerine atayan kararname metni yayınlandı. Musevi’nin kararnamesinde Hamaney onu; “ devrimci ve kalkınmacı yöntem”, “yetenekleri ve savaş hazırlığı geliştirme”, “diğer silahlı kuvvetlerle koordinasyon” , “kadrolarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi”ni izlemeye ve şu andan itibaren ordu komutanlığında layık olduğu en yüksek konuma yükseltme sorumluluğunda olduğunu belirtiyor.

Haziran 2016’dan beri İran Silahlı Kuvvetleri, Hamaney’den gelen emirler doğrultusunda komutanlık mevkilerinde kapsamlı değişikliklere şahit oldu. Hamaney, İran Ordusu’nun en üst kademesi olan Genelkurmay Başkanlığına Hasan Firuz Abadi yerine, Tümgeneral Muhammed Bakıri’yi atadı. İran Anayasası, Başkomutanlık sıfatıyla Hamaney’e büyük ordu komutanlarını değiştirme yetkisi veriyor.

Hamaney, Abdurrahim Musevi’yi daha önce Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’ye yardımcı olarak atamıştı. Musevi, 2005 ile 2016 yılları arasında ordu komutan yardımcılığı ve İran ordusu Stratejik Araştırma Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. İran ordusu 4 kısımdan oluşuyor: Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Sivil Savunma Birlikleri.

Geçen Aralık ayı ortalarında Hamaney’den gelen nakil kararnamesinden sonra, İran Ordu komutanlıklarında bu ikinci değişim oldu. Hamaney, Tuğgeneral Ahmed Rıza Burdistan’ı, Kara Kuvvetleri komutanlığından ordu komutan yardımcılığına; Tuğgeneral Kiyurmus Haydari’yi de Kara Kuvvetleri komutanlığına atamıştı.

Hamaney ayrıca Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi’nin görev süresini üç yıl daha uzattı.

Komuta değişikliği, Tuğgeneral Emir Hatemi’nin Savunma Bakanlığı görevi için Parlamentodan güvenoyu almasının sabahında geldi.

20 yıldan sonra ilk defa İranlı bir ordu komutanı, Savunma portföyünü devralıyor.

İran ordusunun rolü, 1979 Devriminin ardından 1980’deki kuruluşundan sonra, paralel bir güç olarak tanımlanan Devrim Muhafızları’nın yükselişiyle eşzamanlı olarak düşüş göstermişti.

İran yönetimi, “Velayeti Fakih” rejiminin benimsediği askeri stratejide, Devrim Muhafızlarına karşılık ordunun rolünün marjinalleştirildiği iddialarını yalanlıyor.

İran anayasasına göre ordu, İran sınırlarını korumak, ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumakla sorumlu kabul ediliyor.

Hamaney geçtiğimiz hafta, Eski Yargıtay Başkanı Mahmut Haşimi Şahrudi’yi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanlığı’na atayan bir kararname yayınlamıştı.

Ayrıca Hamaney, DMTK üyeliğine 38 siyasi üye atama kararnamesini yayınladı.